HELSENORGE

Fra gul til grønn beredskap i Sykehuset Østfold

Tirsdag 17. januar klokken 15.00 senker Sykehuset Østfold beredskapsnivået fra gult til grønt nivå. Det er fortsatt stor pågang av pasienter, men smittetrenden for luftveisinfeksjoner er avtakende.

Hovedinngang Sykehuset Østfold Kalnes

Tirsdag morgen hadde sykehuset 60 pasienter i overbelegg. Det er registrert 7 pasienter med covid-19 og 8 pasienter med influensa.

Besøksrestriksjonene i sykehuset opprettholdes.

Alt besøk i sykehuset, må avtales på forhånd med det aktuelle døgnområdet. Vi minner om at alle besøkende til sykehuset med symptomer på luftveisinfeksjoner må benytte munnbind.