HELSENORGE

I morgen går alarmen!

15. september går alarmen for fullskalaøvelsen FlyEx16. Et fly havarerer ved Rygge flyplass og Sykehuset Østfold må på kort tid rykke ut til skadestedet og gjøre seg klar til å ta i mot mange skadde. - Trening på slike krisesituasjoner gjør oss i bedre stand til å mestre virkelige hendelser, sier beredskapssjef Bo Skauen.

Bilde fra beredskapsøvelsen FlyEx i 2013

​Beredskapsøvelsen FlyEx16 gjennomføres sammen med blant annet politi, Forsvaret, brannvesen, frivillige og Sivilforsvaret.
- Samarbeid med andre etater som har en rolle i kriser, er en viktig del av øvelsen, sier Skauen.

Et stort antall markører/«pasienter» vil fraktes i ambulanser fra Rygge til sykehuset på Kalnes for å gjøre gjennomføringen så realistisk som mulig.

- En viktig del av planleggingen av en beredskapsøvelse er å sørge for at den ordinære driften i sykehuset berøres i minst mulig grad. Men under denne øvelsen skal markørene helt inn i sykehuset. Det betyr at noen av pasientene i sykehuset, vil bli midlertidig flyttet til andre avdelinger. Pasientene det gjelder, har fått informasjon om dette, sier Skauen.

Øvelsen starter klokken 09.00 og vil avsluttes omtrent klokken 16.30.