HELSENORGE

Lærlinger hedret

16 lærlinger var torsdag formiddag samlet for å markere at læretiden i Sykehuset Østfold er over. I sykehuset har lærlingene fått bryne seg på faglige utfordringer som kokk, ambulansepersonell, logistikkmedarbeider og helsefagarbeider. Nå er de klare for yrkeslivet eller videre studier.


- Gratulerer med vel gjennomført læretid. Jeg håper dere har opplevd læretiden i sykehuset som spennende og at dere sitter igjen med kunnskap og ferdigheter, sa fag- og kompetansesjef Mette Bøhn Meisingset i sin hilsen til lærlingene.

At læretiden er over markerer slutten for 4 år med yrkesfaglig opplæring. Den to år lange læretiden i sykehuset etterfulgte 2 år på skole for kandidatene. For noen gjenstår å avlegge fagprøven, men for de fleste lærlingene, som har vært i sykehuset, er fagprøven allerede avlagt og fagbrevet på plass.

- Alle har bestått, kunne Meisingset avsløre. I sin hilsen takket hun også veiledere og mentorer som har bistått lærlingene i å nå de ulike læringsmålene.

Klar for krevende arbeid i ambulansen

Avdelingssjef Merete Storli Tveit i prehospitale tjenester har hatt seks lærlinger i ambulansearbeiderfaget hos seg. Hun takket lærlingene for at de har valgt ambulansefaget.

- I vår tjeneste er god kunnskap og erfaring direkte sammenfallende med reddet liv og helse. Jeg tror det er få som helt forstår hvor krevende situasjoner dere er satt til å løse. To mennesker alene med hjerter som stanser, blod som spruter, hjelmer som skal av uten å skape mer skade, arbeidssituasjoner som ikke har noe med HMS å gjøre, publikum som filmer, tunge løft og mange samtaler med mennesker i krise. For å klare dette er kunnskap alfa og omega. Takk for at dere blir med på ambulanselaget, sa hun.

Menn i Helse

Blant lærlingene som nå er ferdig utdannet som helsefagarbeidere er det to som har fulgt en ny og utradisjonell vei inn i yrket. Steffen Kongelf og Christer Nygård har fullført programmet Menn i helse. Et toårig intensivt utdanningsløp for menn over 25 år som er i kontakt med NAV og ønsker seg jobb i helsevesenet.

menn i helse.jpg

- Det var uvant å bli skoleelev igjen som voksen, og det intensive løpet med jobb og skole gjorde at vi måtte prioritere å bruke fritid til skolearbeidet ofte på bekostning av tid med familien, forteller Kongelf og Nygård. Samtidig er de ikke i tvil om at de vil anbefaler Menn i helse til andre menn i samme situasjon.

- Vi anbefaler Menn i helse, men det krever at du har en sterk motivasjon for å jobbe i helsevesenet. Da vi søkte på programmet ble det lagt vekt på motivasjonen vår, og vi måtte skrive både motivasjonsbrev og delta i gruppeintervju.

I sykehuset har de hatt sin læretid på døgnområde 9 som tar imot pasienter med geriatriske og nyremedisinske problemstillinger. Nygård har i tillegg vært i seksjon for avrusning.

- Der var ingen dager like. Det er sted med mange pasienter med sammensatte sykdommer, og ikke bare problemstillinger knyttet til ett organ som hjertet eller lungene, sier Kongelf. Nygård stemmer i - Vi ble gode til å se hele mennesket.

Begge to har nå fått fast 100 % stilling i sykehuset i traineeprogrammet for helsefagarbeidere. Der skal de innom tre ulike fagområder. På sikt ønsker de å arbeide med psykiatriske pasienter.

Her kan du lese mer om Menn i Helse Menn i helse - er du mann nok?