HELSENORGE

Nå er besøkende velkomne igjen

Etter flere uker med besøksrestriksjoner på grunn av influensa og norovirus, er nå sykehuset på Kalnes åpent for vanlig besøk igjen.

Sykehuset Østfold Kalnes åpner for besøk igjen.

​Allerede i uke 43 kom den første influensaprøven som var positiv inn til sykehuset. Sesongen toppet seg rundt juletider da det i uke 51 ble registrert hele 127 positive prøver. Nå nærmer en tøff influensasesong seg slutten.
- Den siste uken er det kun registrert 24 positive influensaprøver i hele Østfold, sier avdelingssjef Jon Birger Haug i avdeling for smittevern.

Hissige virus
Influensaen har vært langt mer hissig denne sesongen enn for et år siden, og den slo til tidligere enn i fjor. Den mest intense uken i forrige influensasesong var uke seks i fjor, da kom det inn 48 positive prøver til sykehuset.

Mens det var influensavirus A SW (H1N1 - svineinfluensa) som dominerte forrige sesong, har det denne sesongen ikke blitt registrert denne typen virus ved sykehuset eller fastleger. Nå er det flest som har blitt rammet av influensavirus A-H3, mens et fåtall har testet positivt på influensavirus B.

Måtte innføre restriksjoner
Før jul ble det innført besøkstopp på føde-barsel og nyfødtintensiv. I januar ble det også innført begrensninger på besøk i resten av sykehuset på Kalnes.
- I tillegg til influensaen hadde vi flere pasienter med norovirus (omgangssyke). Da var det helt nødvendig å innføre besøksrestriksjoner for å unngå smittespredning, sier Haug.

Fortsatt er det besøksrestriksjoner på nyfødtintensiv for å beskytte de minste mot smitte. Føde-barsel er nå åpent for besøk som resten av sykehuset på Kalnes.

Vær nøye
Sykehuset Østfold oppfordrer fortsatt alle pasienter og besøkende å være nøye med håndhygiene. Det finnes hånddesinfeksjonsmiddel i vestibylen og i behandlingsområder.