HELSENORGE

Ny fagskoleutdanning i logistikk og service i helsetjenesten

Sykehuset Østfold har tatt initiativ til en ny fagskoleutdanning i logistikk og service i helsetjenesten. Utdanningen går over to år og gis ved Fagskolen i Østfold. - Logistikk og service er et stadig viktigere fagområde i moderne sykehusdrift, og vi er stolte av at vi er de første i Norge til å kunne gi en formalisert utdannelse til denne yrkesgruppen, sier kompetansesjef Mette Meisingset i Sykehuset Østfold.

Deltakere på kurs logistikk og service
Utdanningen starter høsten 2017, men allerede i vår fikk et tjuetalls medarbeidere i sykehuset en smakebit på hva som er i vente. Under et fem dagers kortversjon ble utdrag fra alle de ulike fagelementene presentert.

 

studenter.jpg

Marivic Johansen, Evangeline Lyder og Anita Killingrød, som til daglig arbeider i renholdsavdelingen, var tre av deltakerne på kurset.

- Vi har lyst til å lære mer, og disse dagene har gjort oss mer nysgjerrige. Det er spennende å lære om hvordan hele sykehuset fungerer, forteller de. Alle tre har lyst til å begynne på fagskoleutdanningen til høsten.

Rådgiver Cecilie Lindvall Kristiansen og spesialrådgiver Anne Lise Gamst i fag- og kompetanseavdelingen har bidratt med å utvikle studieplanen fra SØ i samarbeid med fagskolen. Fagpersoner i sykehuset bidrar i undervisningen. Avdelingssjef for innkjøp og logistikk Glenn Fredriksen er en av dem. Han underviste sykehusets logistikkprinsipper og -system under kurset som ble holdt i vinter.

 

glenn.jpg

-Sykehusets nye driftskonsept er avhengig av en effektiv og korrekt logistikkhåndtering. Høy kompetanse i logistikk og service er nødvendig for å få effektive arbeidsprosesser og som igjen er en forutsetning for å sikre gode pasientforløp, sier Fredriksen.

Utdanningen går over to år. Den er nettbasert, men likevel samles deltakerne 3 ganger i semesteret for intensive undervisningsdager. Utdanningen omfatter også 12 uker praksis.

- Målgruppen er medarbeidere innen arbeidsområder hvor kompetanse innen logistikk og service er viktig for primæroppgavene, eksempel servicemedarbeidere, portører, medarbeidere med ansvar for pasientbooking og medarbeidere i sterilsentralen og renholdsavdelingen, forklarer Meisingset.

Hva lærer du?

Best mulig kundeservice: Studiet skal være tverrfaglig og ha et klart brukerperspektiv. Målet med studiet er at du skal lære å forstå betydningen av effektiv og korrekt logistikkhåndtering og å planlegge, organisere, effektivisere og iverksette tiltak i tverrfaglig samarbeid. Denne fagskoleutdanningen sikrer et ensartet faglig nivå for logistikk og service rettet mot helseinstitusjoner.

Logistikk: Rett kompetanse på rett plass blir en stor utfordring i framtidenes helsetjeneste. Vi trenger dyktige fagfolk for å nå målene for kvalitet og pasientsikkerhet. Du vil lære om pasientforløp, logistikkprinsipper og prosesser, IKT- verktøy, helseøkonomi, pasientsikkerhet og sertifiseringer.

Hygiene og smittevern: Du vil utvikle nødvendige kunnskaper om mikrobiologi og hygiene, praktisk smittevern, HMS og kvalitetssikring.

Logistikk og service i helsetjenesten PDF.pdf

 

Studiet er forbeholdt godkjenning av NOKUT og gir rett
til lån og stipend i Lånekassen.