HELSENORGE

Nye regler for pasientreiser

Fra 1.oktober gjelder nye regler for pasientreiser til og fra offentlig godkjent behandling.

For reiser uten rekvisisjon er minste reiseavstand nå 10 kilometer, og dekkes med fast kilometertakst. Det betyr at du slipper å sende inn kvitteringer, og kan søke om refusjon av utgifter elektronisk. Les mer om pasientreiser på Helsenorge.no