HELSENORGE

Ønsker svenske fødende velkommen til Kalnes igjen

Med pandemien mistet svenske gravide muligheten til å bruke fødetilbudet i Sykehuset Østfold. – Nå er vi glade for at vi fra 1. september kan ta imot innbyggere i Västra Götalandsregionen igjen, sier Åse Kari Kringlåk, avdelingssjef i kvinneklinikken. 

Avdelingssjef Åse Kari Kringlåk med Alexander (2 dager)

Avdelingssjef Åse Kari Kringlåk med Alexander (2 dager)

Avtalen om fødselsomsorg mellom Sykehuset Østfold og Västra Götalandsregionen har eksistert i mange år.

- Her er det tatt imot mange svenske barn gjennom årene, men da grensen ble stengt under pandemien, kunne ikke lenger svenske gravide velge å komme til Kalnes. Det har tatt tid å starte opp tilbudet igjen, men fra 1. september kan vi tilby fødselsomsorg til svenske kvinner på samme vilkår som til egen befolkning, sier avdelingssjefen.

Fra ultralyd til fødsel

​​Allerede fra oppstartsdatoen 1. september kan gravide kvinner bosatt i Västra Götalandsregionen føde i Sykehuset Østfold Kalnes. Sykehuset tar også imot henvisninger til rutineultralyd i 18 uke fra samme dato.

- Vi har også hatt noen svenske fødende her de siste årene, men da har det vært ved behov for akutt hjelp. Sykehuset Østfold er som alltid pliktig til å motta og behandle øyeblikkelig hjelp pasienter, også fra Sverige, sier hun.

Har tatt imot to små

I føde-barselavdelingen i Sykehuset Østfold Kalnes, er sommerferien blant medarbeidere nå avviklet.

- Dette var min første sommer som avdelingssjef her, og jeg var spent på hvor hektisk det ville være i ferietiden. Det er et kjent problem at det er vanskelig å få tak i jordmødre og vikarer. Men her har medarbeiderne brettet opp ermene og stått på. Og for meg var det beste med sommeren at jeg fikk lov til å bidra i avdelingen. Jeg har til og med fått ta imot to barn, sier Kringlåk.

Endelig normal drift

Avdelingssjefen startet i Sykehuset Østfold i mars i år, mens sykehuset fortsatt var sterkt preget av pandemien.

- Heldigvis var det da åpnet for at far eller medmor kunne være til stede igjen etter lang tid med restriksjoner. Når vi nå åpner for at svenske kvinner kan velge å føde her, er vi endelig tilbake i normal drift igjen, sier hun. ​