HELSENORGE

Populær og nyttig app

Sykehuset Østfold har utviklet og laget «Veileder i akuttpsykiatri» og denne har nå gått fra perm til en mobil app.  – Vi er strålende fornøyd med over 2000 nedlastinger siden lanseringen i februar, sier prosjektleder Gunhild Dalen.

Fra venstre Ingunn Olsen, Gunhild Dalen (prosjektleder), Andreas Skaug Hansen, Enrico Callegari, Guro Bræin-Kjellvik, Ole Jørgen Hommeren, Solvor Queseth og Knut-Erik Hymer (bak).

​Veileder i akuttpsykiatri (VAP) ble utviklet av psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Østfold i perioden 2011-2013 og den var først tilgjengelig som en papirutgave. VAP er skrevet av leger for leger og den gir en kort oversikt over de fleste tilstandene leger i psykiatrisk sykehus møter.
- VAP blir lastet ned og brukt over hele landet. Prosjektet har hatt flere aktører og samarbeidspartnere og nå er også en faggruppe fra Ahus, med Norges største akuttpsykiatriske avdeling, med i prosjektet, sier prosjektleder Gunhild Dalen.

 

Både Ahus (akuttpsykiatrisk avdeling og fagbiblioteket) og Diakonhjemmet sykehus (Senter for psykofarmakologi) er inne som samarbeidspartnere for å øke kvaliteten av VAP. Selve appen er utviklet av Falch AS.

Innovasjon

Utviklingen av appen var et av seks innovasjonsprosjekter som fikk 500.000,- i støtte fra Helse Sør-Øst under tildelingen av innovasjonsmidler for 2016.

- Dette prosjektet viser at vårt målrettede arbeid med å sette innovasjon på agendaen gir resultater. Appen vil bidra til å øke kompetansen om akuttpsykiatriske tilstander, som igjen vil bedre sikkerheten og kvaliteten i pasientbehandlingen. Antall nedlastninger viser at det er et tydelig behov for den, sier innovasjonssjef Ingunn Olsen i Sykehuset Østfold.

VAP er tilgjengelig som applikasjon på smarttelefoner og nettbrett (iOS, Android og Windows). Det vil komme årlige oppdateringer og appen er gratis.