HELSENORGE

Redegjørelse for samfunnsansvar

Sykehuset Østfold har utarbeidet en redegjørelse for samfunnsansvar. Redegjørelsen bygger på spesialisthelsetjenestens felles rammeverk for samfunnsansvar.

Hovedinngang SØ

Redegjørelsen beskriver aktsomhetsanalyser innenfor følgende områder:

  • Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (sosiale forhold)
  • Medarbeidere og mangfold (sosiale forhold)
  • Miljø og klima (miljøforhold)
  • Naturmangfold og økosystemer (miljøforhold)
  • Skatt og forebygging av økonomisk kriminalitet (økonomiske forhold)

Du finner redegjørelsen og mer om sykehusets arbeid med samfunnsansvar på denne nettsiden.​​