HELSENORGE

Stor pågang av pasienter til Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold opplever stor pågang den første uka i januar, og bare onsdag kom det inn 140 nye pasienter. Mange har symptomer på influensa, men det er også en økning av andre typer pasienter.

Bare i løpet av 3. januar kom det inn 140 pasienter til Sykehuset Østfold. Mange har influensasymptomer, men også andre type pasienter øker.  Foto: Sykehuset Østfold

​Influensaen er i anmarsj, og Folkehelseinstituttet som overvåker influensaforekomsten uke for uke, skriver i sin siste rapport at de forventer at flere vil bli syke utover i januar.
Fra 1. juledag til 3. januar ble det undersøkt 358 prøver og gjort 716 analyser for influensavirus ved senter for laboratoriemedisin i Sykehuset Østfold, og av disse var det 110 positive prøver. 16 ble påvist med influensatype A, og av disse var syv innlagte pasienter og to ved intern poliklinikk ved prøvetakingstidspunktet. 79 personer har påvist influensatype B, fordelt på 32 innlagte pasienter og 18 i intern poliklinikk da prøven ble tatt.

Mange påvist sist uke

Onsdag 3. januar hadde Sykehuset Østfold Kalnes 18 inneliggende med influensa, og 42 pasienter har så langt testet positivt på influensa.
- Det er en krevende situasjon nå med mange syke på kort tid etter jul, men vi sørger for å ivareta de som trenger behandling av spesialister. Sykehuset Østfold er også i dialog med kommunene for å se om de kan bidra slik at flere kan behandles utenfor sykehuset, og dermed begrense strømmen til sykehuset, opplyser kommunikasjonssjef Bjørn Hødal.

Influensapasienter er krevende for sykehuset, fordi pasientene må isoleres for ikke å smitte andre. I tillegg bidrar de til økt fare for å smitte sykehusets medarbeidere. Den store pågangen av pasienter fører dessverre til at flere blir lagt på korridor.

Det er nå influensautbrudd i alle landets fylker, og forekomsten av influensaliknende sykdom i landet har økt fra lav til middels. Det meldes også om tilsvarende høyt press på andre sykehus i østlandsområdet, og i Østfold betegnes situasjonen nå som middels.

- Det kommer som ventet en økning etter nyttår, og jeg regner med at forekomsten vil øke og vi vil se en topp i løpet av de neste ukene, sier smittevernoverlege Jon Birger Haug i Sykehuset Østfold.

Besøksbegrensninger

Influensa er i utgangspunktet ikke innleggelsesgrunn, men kan være farlig for folk i risikogrupper. Befolkningen oppfordres til å bidra til ikke å smitte andre.
Sykehuset Østfold begrenser nå mulighetene for besøk av familie og pårørende til sykehuset, særlig ved symptomer på sykdom, for å unngå smitte. Dersom noen er i tvil om de kan komme, anbefales de å ta kontakt med aktuell avdeling.

Influensa smitter ved kontakt mellom mennesker, gjerne ved hosting, nysing og nær kontakt med de som er syke.
Folkehelseinstituttet understreker at det ikke er for sent å la seg vaksinere da influensavirus fortsatt kommer til å sirkulere i flere måneder fremover. Risikoen for å bli smittet til tross for vaksinasjon vil likevel øke med økende mengder virus i omløp, og minner om at det tar cirka to uker fra vaksinen settes til den gir beskyttelse.