HELSENORGE

Sykehuset Østfold deltar på Arendalsuka

Sykehuset Østfold deltar på Arendalsuka med egne arrangementer for første gang i år.

- Arendalsuka er en viktig nasjonal møteplass for samfunnsengasjerte aktører både fra næringsliv og offentlig sektor. Sykehuset Østfold vil delta her for å løfte fram temaer vi jobber særlig godt med og få muligheten til å formidle våre erfaringer, sier administrerende direktør Hege Gjessing.Administrerende direktør Hege Gjessing
Administrerende direktør Hege Gjessing

I årets Arendalsuke er det rundt 1000 arrangementer og 200 stands. Alle arrangementer er åpne for alle, omhandler samfunnsspørsmål og har gratis inngang. Sykehuset har ansvar for to arrangementer, det ene i samarbeid med Vestre Viken HF. Begge foregår på en av Arendalukas fire hovedscener, og vil live-streames på arendaluka.no og sykehusets hjemmeside. 

Tirsdag 15/8 kl 16.30, Torvscenen
- Sykehuset Østfold har vært blant de første med å prøve ut psykedeliske medisiner i behandling av psykisk syke pasienter i Norge. Erfaringene er svært gode og jeg er stolt av at vi har vært innovative og modige på dette feltet, sier Hege Gjessing.

Arrangementet «Er helsenorge klar for den psykedeliske renessansen?» foregår på Torvscenen tirsdag 15/8 kl 16.30-17.30, der Psykforsk, Innovativ Behandlingsforskning ved Sykehuset i Østfold presenterer erfaringer fra gjennomførte prosjekter og inviterer til debatt.

Onsdag 16/8 kl 1630, Bærekraftscenen

 - Gjennom digital hjemmeoppfølging ønsker vi å tilby tjenester på en ny måte digitalt som gjør at pasientene opplever seg vel ivaretatt og trygge, og samtidig ikke trenger like mange fysiske oppmøter på sykehuset, sier Gjessing.

Arrangementet «Er brukeren nøkkelen til en bærekraftig helsetjeneste?» foregår på Bærekraftscenen sammen med Vestre Viken onsdag 15/8 kl 16.30-17.30. Der vil vi blant annet presentere resultatene av en undersøkelse blant kreftpasienter som har hatt digital hjemmeoppfølging som en del av sin behandling, og ha en felles debatt.

- Sykehuset deltar med temaer der vi på begge områder er i front i Norge, og derfor har vi også et ansvar for å dele våre erfaringer med andre, sier Gjessing. Direktøren mener begge temaer er tidsaktuelle og håper de vil vekke interesse i Arendal.

Møt oss på Arendalsuka
​​