HELSENORGE

Sykkelløp ved innkjøringen til Kalnes

Fra ca. kl. 19.00 - 19.30 i kveld fredag 12. august blir det noe nedsatt fremkommelighet i de tre rundkjøringene ved innkjøringen til Sykehuset Østfold Kalnes. I denne perioden passerer syklister fra sykkelløpet Ladies Tour of Norway. Politi på stedet vil dirigere trafikken.