HELSENORGE

Ungdommer skrives ut

Ungdommene som ble innlagt på Sykehuset Østfold Kalnes natt til søndag 23. april vil alle i løpet av mandag 24. april være skrevet ut av sykehuset.

​Sykehusets personell har taushetsplikt, og kan ikke kommentere behandlingen pasientene har fått eller tilstanden til pasientene under oppholdet i sykehuset.