HELSENORGE

Viktig tverrfaglighet i SØs covid-19-forskning

– Vi opplever unik dugnadsånd i sykehuset for å bidra til covid-19-forskningen, både hos pasienter og medarbeidere, sier forskningssjef Waleed Ghanima. Les om covid-19-forskningen som Sykehuset Østfold er involvert i. SØ ser blant annet alvorlig på at mange covid-19-pasienter utvikler blodpropp.

Forskningsavdelingen ved Sykehuset Østfold
Forskningssjef Waleed Ghanima (fra venstre), overlege Saad Aballi på infeksjonsmedisinsk avdeling og rådgiver Jonas Bergan i forskningsavdelingen i Sykehuset Østfold forteller at covid-forskningen er mer tverrfaglig enn forskningen generelt pleier å være.

I Sykehuset Østfold startet man opp med å innhente data til covid-19-forskning så snart de første koronapasientene ble innlagt i sykehuset.

- Vi kommer ikke til å finne behandling mot covid-19 uten forskning. Derfor er det er svært viktig at Sykehuset Østfold er med og bidrar i kampen mot viruset, sier overlege Saad Aballi på infeksjonsmedisinsk avdeling.

Les også: Doktorgrad på langtidseffekt etter blodpropp

Forskere i Sykehuset Østfold

- Ingen medisin mot covid-19 peker seg ut ennå, og nettopp derfor er behandlingsstudien svært viktig, sier forskningssjef Waleed Ghanima. Her på infeksjonsmedisinsk avdeling på Kalnes.


Viktig tverrfaglighet

Aballi og forskningssjef Waleed Ghanima jobber begge tett på covid-19-forskningen i Sykehuset Østfold, og i alt er om lag 20 personer involvert i forskningen i ulik grad.
Aballi og Ghanima forteller at mange ulike avdelinger i sykehuset er involvert, og at covid-19-forskningen er mer tverrfaglig enn forskningen generelt pleier å være.
Sykehuset Østfold medvirker i flere forskningsprosjekter, både av internasjonal og nasjonal regi (se avsnitt lenger ned i saken). I tillegg har Sykehuset Østfold flere covid-19-forskningsprosjekter i egen regi.


- Ingen medisin peker seg ut enda

Det kanskje mest omtalte covid-19-forskningsprosjektet som Sykehuset Østfold er med på, gjøres på initiativ fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Hele 29 norske helseforetak er med på å samle inn data til dette arbeidet. Forskningen går ut på at sykehusene tar i bruk to ulike behandlingsalternativer mot covid-19. Formålet er å finne ut hvorvidt medikamentene kan bremse sykdomsutvikling hos covid-19-pasienter som er innlagt på sykehus.

Leger snakker om koronaforskning.

Forskningssjef Waleed Ghanima i samtale med lege i spesialisering, Siri Øverstad.

 - Hvordan foregår behandlingsstudien i Sykehuset Østfold?

- Helt konkret, så velges det ut elektronisk hvilken pasient som skal få hva slags behandling. Vi har tre alternativer å velge mellom: ebolamedisin, malariamedisin eller ingen medisin, sier Aballi.

- Så det er per nå ikke åpenbart hva slags behandling mot covid-19 som pasientene bør få når de legges inn i sykehuset?

- Nei, det stemmer. Ingen medisin mot covid-19 peker seg ut ennå, og nettopp derfor er denne forskningen så viktig. Styrken med denne studien er at vi til slutt kommer til å sitte igjen med gode svar som følge av at svært mange pasienter er med – fra sykehus i både inn- og utland, sier Ghanima. Kollega Aballi tilføyer:

- Vi venter å se resultater innen kort tid, trolig innen 8 -10 uker. Dersom man finner at en bestemt type medisin skiller seg ut positivt, kan det bli aktuelt å gå for denne og kanskje vurdere å stoppe studien. Og dersom ett av alternativene viser seg å ha dårligere effekt enn de andre, stoppes denne behandlingen. Det kan også bli aktuelt å prøve nye alternativer som viser seg lovende.

Reagensrør.

Det kreves mange reagensrør når det skal tas prøver til covid-19-forskning i Sykehuset Østfold.


- Overraskende mange pasienter med blodpropp

Aballi og Ghanima forteller at man er overrasket over hvor syke de innlagte covid-19-pasientene i Sykehuset Østfold har vært, og at det er utfordrende at man per nå ikke vet hva slags behandling som egner seg best for disse pasientene. Østfolds erfaring er også at mange pasienter utvikler blodpropp som følge av koronaviruset.

- Det er overraskende at så mange pasienter utvikler blodpropp, både i vener og hjerte. Noen får også slag. Man har funnet at viruset påvirker og trigger blodforlevringssystemet. Dette er uvanlig og ulikt noe vi har sett tidligere, forteller Ghanima.

- Vi jobber forebyggende for å unngå blodpropp, og gir også antibiotika for å hindre sekundær bakteriell infeksjon hos covid-19-pasientene, sier Aballi, og tilføyer:

- Det er viktig at vi tilegner oss mer kunnskap om blodpropputfordringene.
Som følge av funnene jobbes det nå for å få godkjenning for et nytt internt forskningsprosjekt der man vil undersøke nærmere blodpropp og covid-19-pasienter - og hvorfor noen pasienter rammes. I prosjektet planlegges det å samle inn data fra hele Norge. 

Aballi og Ghanima trekker fram covid-19-rammede som ikke har vært innlagt på sykehus, som en aktuell gruppe å kontakte i en videre prosess med dette arbeidet.

- Vi må ikke glemme disse pasientene som er en interessant gruppe, og som vi ikke har data på per nå. Hva er det som gjør at noen pasienter blir dårlige og havner på sykehus med blodpropp? påpeker Aballi.

Leger i samtale på Sykehuset Østfold.

Waleed Ghanima og Saad Aballi forteller at Sykehuset Østfold medvirker i flere covid-19-forskningsprosjekter. I tillegg har Sykehuset Østfold covid-prosjekter i egen regi.


Mange bidrag til forskningen

Forskningssjef Waleed Ghanima forteller om stor interesse fra sykehusets pasienter for å bidra til covid-19-forskningen. Videre opplever forskningssjefen en uvurderlig innsats blant sykehusets medarbeidere.

– Vi opplever en unik dugnadsånd, ikke minst hos pasientene selv. Det dreier seg om mange prosjekter, og vi har mange spørsmål vi vil stille pasientene. Heldigvis tas vi godt imot. I Sykehuset Østfold ønsker vi å delta i de prosjektene som vi tenker at er gjennomførbare og viktige – og som gir noe tilbake til pasientene. For eksempel den nevnte behandlingsstudien, og oppfølgingsstudien - der man kartlegger lunge- og hjertefunksjon i etterkant av covid-19-infeksjon. Vi må også huske på at disse pasientene befinner seg i en svært sårbar situasjon der de er alene på isolat, uten familie og pårørende rundt seg. Det er da ekstra fint å se at de viser slikt mot og velvilje til å bidra til forskningen, sier Ghanima, og tilføyer:

- Interessen og innsatsen innad i sykehuset, er også fantastisk. Og vi er avhengig av støtte og hjelp fra medarbeiderne som har direkte kontakt med pasientene, og at behandlerne jobber for å tilrettelegge for forskningen vår. Laginnsats er et viktig stikkord, avslutter forskningssjefen.

Les også: Forskningsavdelingen i Sykehuset Østfold

To leger i samtale på Kalnes.

Svært mange av sykehusets medarbeidere bidrar til covid-19-forskningen i SØ. Her er overlege Vicki Olsen (fra venstre) og overlege Kristine Marie Aarberg Lund i sving på infeksjonsmedisinsk avdeling.