Pasientjournal

Vil du se journalen din?

Er du usikker på hva legen sa, eller kanskje du ikke husker alt som skjedde da du var innlagt på sykehuset?

Du kan finne epikriser (journaldokumenter) fra Sykehuset Østfold på nettsiden:

www.minjournal.no

samt brev du har fått tilsendt fra sykehuset. Epikriser og brev fra før 8. oktober 2015 er ikke tilgjengelige på nettsiden.


I første omgang er det bare mulig å se epikriser fra sykehusinnleggelser. Polikliniske notat, det vil si oppsummeringene etter legetimene på poliklinikken, skal også gjøres tilgjengelige på nettsiden etter hvert.

Visning av journaldokumenter via nettportalen www.minjournal.no er foreløpig kun et tilbud for pasienter over 16 år. For innsyn i journal for pasientgruppen mellom 0 – 16 år så skal ordinære rutiner for innsyn i journal følges.

Klikk på menyen Skjemaer og brosjyre nedenfor for å finne begjæring om innsyn i pasientjournal, begjæring om kopi av pasientjournal og registrering av pårørende.

Rett til innsyn

Du har rett til innsyn i hele pasientjournalen din, dersom du ønsker det. Du har også rett til å få forklart faguttrykk og andre forhold av betydning for å forstå innholdet i journalen. I helt spesielle tilfeller kan helsepersonellet nekte pasienten innsyn i hele eller deler av journalen. Pasienten kan klage på denne avgjørelsen til Helsetilsynet i fylket. Opplysningene i journalen er underlagt taushetsplikt. Pasienten kan derfor motsette seg at andre får innsyn i journalen.

Pasientjournalen inneholder opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, informasjon som er gitt og andre forhold som kan være av betydning for den aktuelle behandlingen, eller for en eventuell senere behandling.
Pasientjournalen er viktig fordi den både er et arbeidsdokument for helsepersonell og samtidig gir den et dokumentasjonsgrunnlag.


Kopi av pasientjournal

Dersom du ønsker kopi av din pasientjournal, må du fylle ut et skjema. Skjemaet må undertegnes av pasienten eller den som har fullmakt og sendes per post til følgende adresse:   

Sykehuset Østfold
Dokumentasjonssenteret, journalarkiv
Postboks 300
1714 Grålum

Skjemaer og brosjyre

Retten til innsyn i pasientjournal

Begjæring om kopi av pasientjournal

Begjæring fra pårørende om innsyn i pasientjournal

 

 

 

Har du spørsmål?

Ring journalarkivet i Sykehuset Østfold på telefon 69 86 54 05, hverdager klokken 0800 - 1530.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.