Pasientjournal

Vil du se journalen din?

Er du usikker på hva legen sa, eller kanskje du ikke husker alt som skjedde da du var innlagt på sykehuset?

Du kan finne epikriser (journaldokumenter) fra Sykehuset Østfold på nettsiden:

www.minjournal.no

samt brev du har fått tilsendt fra sykehuset. Epikriser og brev fra før 8. oktober 2015 er ikke tilgjengelige på nettsiden.

I første omgang er det bare mulig å se epikriser fra sykehusinnleggelser. Polikliniske notat, det vil si oppsummeringene etter legetimene på poliklinikken, skal også gjøres tilgjengelige på nettsiden etter hvert.

Visning av journaldokumenter via nettportalen www.minjournal.no er foreløpig kun et tilbud for pasienter over 16 år. For innsyn i journal for pasientgruppen mellom 0 – 16 år så skal ordinære rutiner for innsyn i journal følges.

Klikk på menyen Skjemaer og brosjyre nedenfor for å finne anmodning om innsyn i pasientjournal.

Skjemaer og brosjyre


Retten til innsyn i pasientjournal - brosjyre

Anmodning om innsyn i pasientjournal - skjema
 

 

Har du spørsmål?

Ring journalarkivet i Sykehuset Østfold på telefon 69 86 54 05, hverdager klokken 0800 - 1530.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.