Avbestilling av time/om du ikke møter

Når du har fått rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, får du tilbud om time. Dersom du avbestiller timen eller ikke møter, kan ikke sykehuset garantere at du får helsehjelp innen den fristen du har fått.

​Det er mange andre pasienter som også venter på time. Det er derfor viktig at du sier i fra så fort som mulig slik at andre kan få timen din.

Ved gjentatt avbestillinger eller at du ikke møter til den timen du har fått, blir det gjort en faglig vurdering av behovet ditt for helsehjelp. Du kan da bli strøket fra ventelisten.

Når et sykehus ikke kan gi deg helsehjelp innen fristen, kontakter de Helfo (Helseøkonomiforvaltningen)  for hjelp til å finne et alternativt behandlingstilbud. I tilfeller der du selv er årsak til at fristen overskrides, har du ikke rett til å få et alternativt behandlingstilbud. Sykehuset har i slike tilfeller ikke plikt til å kontakte Helfo.

Om alle møter til timene sine, blir ventetiden i spesialisthelsetjenesten kortere.

På helsenorge.no finner du informasjon om egenandeler og pasientgebyr ved manglende oppmøte.

OBS! Stortinget har vedtatt at gebyret for å ikke møte til avtalt poliklinisk time økes fra 702 kroner til 1053 kroner. Dette er gjeldende fra 1. januar 2020. Gebyret gjelder bare for somatisk pasientbehandling, og gjelder ikke for pasienter innen psykisk helsevern og rusbehandling.
Fant du det du lette etter?