HELSENORGE

Søkeresultat

 

 

Vi kunne ikke finne siden du så etter (HTTP 404)27988810.08.2022 08:29:2110.08.2022 08:29:21Siden du leter etter eksisterer ikke eller har endret navn eller plassering STS_ListItem_8500https://sykehuset-ostfold.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{B9829687-C59F-411E-93AF-AF0ECCF1C967}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js47804780
Kurs, styremøter og arrangementer27988923.03.2022 07:46:3923.03.2022 07:46:39Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser STS_ListItem_8500https://sykehuset-ostfold.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{B8D7BE9E-E658-46E5-A0CA-47297DC7C484}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js47804780
Steder27989029.05.2021 13:43:4529.05.2021 13:43:45STS_ListItem_8500https://sykehuset-ostfold.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no/avdelinger{5CF92A5B-2C3E-405B-B111-A1F6184940DE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js47804780
Om oss27989316.03.2022 14:50:4016.03.2022 14:50:40Her finner du blant annet informasjon om helseforetaket, nøkkeltall, ledelse, utviklingsplan, våre verdier, visjoner og mål Sykehuset Østfold er et områdesykehus for Østfold og STS_ListItem_8500https://sykehuset-ostfold.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{613E282E-BF75-4CC0-9DFD-6FE27B643974}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js47804780
Blomster27989429.11.2022 09:04:1729.11.2022 09:04:17Blomster er hyggelig både å få og å gi bort, men tenk på hvilke blomster du velger Dessverre kan noen blomster gi ubehag for pasienter Men selv om pasienter reagerer på en del typer STS_ListItem_8500https://sykehuset-ostfold.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{378F80C9-B162-4563-B800-D15DE1296DB8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js47804780
Bli blodgiver27989529.11.2022 09:01:0329.11.2022 09:01:03På Røde kors sine Gi blod sider finner du masse nyttig informasjon og du kan blant annet ta en test for å sjekke om du kan gi blod, slik at du unngår bomtur STS_ListItem_8500https://sykehuset-ostfold.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{BA5C0DF1-50AA-4F4F-A66F-A58EE73FADE5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js47804780
Nyheter27989604.12.2020 09:46:4904.12.2020 09:46:49STS_ListItem_8500https://sykehuset-ostfold.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{984BF94B-7302-4EA0-9D1B-F0AEADC50F81}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js47804780
Fag og forskning27989729.11.2022 10:35:4229.11.2022 10:35:42Fagbiblioteket Laboratorietjenester Smittevern Hvordan kommunisere med pasienten - på flere språk Helsetjenester på nett Videokonsultasjon STS_ListItem_8500https://sykehuset-ostfold.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{504F93A9-AE0C-45E2-8401-E33725306A97}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js47804780
Laboratorietjenester i Sykehuset Østfold27989829.11.2022 12:28:5229.11.2022 12:28:52Vi leverer tjenester som blodprøvetaking, blodtapping og analysering av prøver for pasienter innlagt ved Sykehuset Østfold og for pasienter innen spesialisthelsetjenesten og de STS_ListItem_8500https://sykehuset-ostfold.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{2289B6B5-D9C1-4153-A719-BB84B5800438}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js47804780
3-3-melding: Forsinket behandling (publisert 27. mars 2015)27990117.06.2016 11:02:4317.06.2016 11:02:43Ved to tilfeller fikk pasienter fjernet en føflekk hos lege utenfor sykehuset Opplysningene som fulgte vevsprøvene som ble sendt til sykehuset, indikerte ingen mistanke om at disse STS_ListItem_8500https://sykehuset-ostfold.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no/seksjon/3-3_meldinger{D21476DC-B7C2-4040-96ED-DDC73AC7EF60}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js47804780

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

Sak 05-22 PASOPP-2020 Pasienterfaringer etter somatisk døgnopphold_VEDL221274714.01.2022 08:32:3314.01.2022 08:32:33Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2020 Inpatients' experiences with Norwegian hospitals in 2020 Patient Reported Experience Measures; Patient Reported Outcomes Measures STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2022/2022-01-310https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no/seksjon/styremøter{5DD21DD4-27E5-4D8B-89C5-08FD42FA87AC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47814781
Vedlegg 1 - Utklipp fra egen master39440227.09.2017 10:29:0727.09.2017 10:29:07Utklipp fra egen master: «Oppfølging av eldre hjemmeboende etter sykehusopphold grunnet hjertesvikt – en systematisk litteratursammenstilling Nesten en fjerdedel av alle pasienter STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/C Eldre med hjertesvikt0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no/seksjon/Samhandling{40D9B2CB-B831-4220-8D5B-22546D0B386B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47814781
2018-04-26 Innkalling SEKR40420317.04.2018 11:22:2317.04.2018 11:22:23 Side 1 av 19 Innkalt av Hilde Skyvulstad Vår dato 17.04.2018 Vår ref. 18/00043 Postadresse Sykehuset Østfold HF Postboks 300, 1714 Grålum Besøksadresse Tune teknikeren STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Innkalling0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no/seksjon/Samhandling{C25B6354-FC1A-47BA-A764-CF694D6EA84C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47814781
Virksomhetsstrategi 2023-2026 for Sykehuset Østfold HF_styregodkjent 2022-11-07698909.11.2022 07:51:0609.11.2022 07:51:06«Sykehuset Østfold skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det Satse på innovasjon, nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{CCD96F8A-D8D5-4F8B-9510-E1F1FB2BC095}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47814781
Instruks for administrerende direktør i Sykehuset Østfold HF 2022-11-07699006.10.2022 10:41:4706.10.2022 10:41:47Denne instruksen omhandler administrerende direktørs ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter Den er basert på helseforetaksloven, eiers styringsdokumenter, vedtekter og fullmakter STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{3097C84C-10FF-4DCA-BF10-E6CAEF5B6951}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47814781
Instruks for styret i Sykehuset Østfold HF 2022-11-07699106.10.2022 10:40:5506.10.2022 10:40:55Instruks for styret i SØ er i samsvar med prinsipper som gjelder for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{1F0BC9B4-DDC2-4287-A03C-94148D5097A0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47814781
HSØ - EHF Guide Elektronisk faktura1357304.05.2021 09:41:5304.05.2021 09:41:53 EHF-guide side 2 of 8 Sist oppdatert oktober 2020 Sensitivity: Internal Contents 1. Om 3 2. Generell informasjon 4 2.1. Fakturatyper Ut over dette gjelder noen generelle STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{151F2A89-72D0-4538-9581-3FD63D8238C6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47814781
Utviklingsplan - regionale føringer2404622.05.2017 10:50:1622.05.2017 10:50:16I foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF den 04.05.16 ble oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan behandlet Det ble lagt til grunn at alle helseforetak utarbeider utviklingsplaner i STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{EEBE3E60-D357-47CF-A17F-11D7B3F86AA1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47814781
21-01482-1 Oppdrag og bestilling 2021 - Sykehuset Østfold HF 1715562_1_12548018.02.2021 12:59:1918.02.2021 12:59:19Helseforetakets formål er å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det Gjennom oppdrag og bestilling gis Sykehuset Østfold HF STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{63757CAD-CF47-494F-835D-10ED32A31D19}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47814781
2018 Klimaregnskap2554909.09.2019 12:15:0209.09.2019 12:15:02CO2-UTSLIPP SYKEHUSET ØSTFOLD, 2018 (tonn/år) [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Mars 2019 CO2-UTSLIPP SYKEHUSET ØSTFOLD, 2018 (tonn/år) [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{18FE9BD6-7631-4DE5-8ACC-F2CA2801D704}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47814781
2019 Klimaregnskap2556706.05.2020 10:14:4506.05.2020 10:14:45STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{D5C1B57D-B80A-492B-83DE-2D68CCAC59B5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47814781
Anestesi2563129.08.2019 12:44:1229.08.2019 12:44:12Velkommen som lege i spesialisering i anestesi ved Sykehuset i Østfold Dette dokumentet gir en oversikt over hvordan utdanningen i anestesi foregår ved vårt sykehus STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{EADD6070-F477-43E2-83B1-F7E002211AD8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47814781
gruppeoppgaver dialogkonferanse2566001.08.2017 11:17:2701.08.2017 11:17:27 DIALOGKONFERANSE – UTVIKLINGSPLAN OG FOLKEHELSE TORSDAG 15. JUNI 2017 GRUPPEOPPGAVER Tema for oppgavene som skal drøftes er; Pasientens helsetjeneste Det er, selv med en tiårig STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{D6F6591D-3D18-4F05-A9CB-BFE1C47A7974}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47814781
2019 Miljøprestasjon2579212.08.2020 11:16:4512.08.2020 11:16:45Vi skal årlig redusere energiforbruket med 1% Basisår: 2016  Reduksjon i energiforbruket: 4,25% 2MILJØPRESTASJON TRANSPORT Vi skal årlig redusere forbrukt mengde drivstoff (diesel STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{7F44C0B4-E310-4D40-A53E-ACF6628AB178}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47814781
Agenda markedsdialog - Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient2582916.01.2020 09:11:2616.01.2020 09:11:26LUNSJ TEMASTASJONER Introduksjon til stasjonene, mingling og dialog ved temastasjoner á 20 minutter per stasjon PAUSE TEMASTASJONER Mingling og dialog ved temastasjoner á 20 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{E342C881-5933-4435-A07F-010F4DBD5755}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47814781
Arabisk SØ-501002 Brosjyre overvektspoliklinikk2599219.12.2016 12:10:1319.12.2016 12:10:13المعالجة في عيادة يتطلب مجهود كبير)البدانة( ذوي الوزن الزائد ان التوصل لنتيجة يعتمد على ان تقوم انت بالمطلوب لتغيير للنجاح بتخفيف الوزن، ضروري ب ذل مجهود مستمر مدى الحياة STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{B9832497-3DC3-4FA7-9662-7CC316062D7C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47814781
Deltakere dialogkonferanse2600722.06.2017 08:46:2722.06.2017 08:46:27JUNI 2017 Navn Arbeidsted/organisasjon Gruppe Svein Rønsen Fylkesmannen i Østfold 1 Andreas Moan Foredragsholder, HSØ 1 Kjersti N Nilsen Marker kommune-ordfører 1 Heidi Eek STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{4B9E7534-2CCF-482F-A33F-684CB957EF87}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47814781
2019-05-20 Protokoll foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF2605220.05.2019 11:00:4620.05.2019 11:00:46STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{0DFDB765-EE1D-4D7E-AE60-1D2262318E55}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47814781
Ansatte parkering Kalnes2611015.06.2017 08:43:1115.06.2017 08:43:11Sikkerhetssone Kantlys (beskrevet i E4001) 12.5m 13.5m Betong, 9m ² +65.35 1.66\% 1.66\% 1.66\% Sikkerhetsgjerde Sikkerhetsgjerde 35m Flomlys Flomlys (beskrevet i E4001) Flomlys STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{487ABE9C-D85D-40B2-97EB-6E4BA87ECA2A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47814781
Akutt- og mottaksmedisin2620801.09.2019 19:09:1801.09.2019 19:09:18 Mal Felles SØ Utdanningsplan- Leger i spesialisering, Akutt- og mottaksmedisin Utarbeidet av: Rådgiver Cecilie Lindvall Kristiansen Fagansvarlig: Fag- og kompetansesjef STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{8F9BB17F-A1AF-47CD-994C-80854B53680C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js47814781

Fant du det du lette etter?