HELSENORGE

Søkeresultat

 

 

Personvernerklæring for Sykehuset Østfold14591101.07.2022 10:30:2901.07.2022 10:30:29Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson STS_ListItem_8500https://sykehuset-ostfold.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{908E5BBE-534A-4BA8-966E-460224EC0739}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46094609
Selvinnsjekk53032820.02.2018 08:19:2920.02.2018 08:19:29I vestibylen på Kalnes og i Moss finner du automater der du kan registrere deg ved ankomst Da får du beskjed om hvilken ventesone du skal gå til Hvis du har med deg mobiltelefon STS_ListItem_8500https://sykehuset-ostfold.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{D6891BD8-5AE7-4237-A4D5-A65BAEFC7E91}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46094609
Buss53032922.05.2020 10:09:1322.05.2020 10:09:13Skal du ta buss til sykehuset på Kalnes eller i Moss eller til noen av våre andre enheter rundt om i Østfold Gå inn på Ruter og søk opp din reise der Der kan du skrive inn fra STS_ListItem_8500https://sykehuset-ostfold.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{BF50BD2D-D6AA-40FE-80AB-F9AD391272A3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46094609
Mat til pårørende53033025.09.2017 15:15:2725.09.2017 15:15:27For 100 kroner i døgnet kan pårørende få hente mat i buffeen på døgnområdene på Kalnes Betalingen skjer via Vipps, og for de som ikke har det, er det mulig å betale i kafeen i 1 STS_ListItem_8500https://sykehuset-ostfold.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{BEAAF75A-7583-4D64-BD62-17F828C35D33}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46094609
For din egen sikkerhet53033125.01.2019 10:11:3825.01.2019 10:11:38Det er flere ting du selv kan passe på når du er innlagt på sykehus •Sjekk at navnebåndet ditt er korrekt Ha alltid på deg navnebåndet under oppholdet i sykehuset STS_ListItem_8500https://sykehuset-ostfold.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{80B381C6-6B55-49AE-B4A0-0C59550E5566}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46094609
Kunst på Kalnes53033229.05.2018 12:36:1929.05.2018 12:36:19Det ble spesialbestilt fem kunstprosjekt til det nye sykehuset på Kalnes Kunstinstallasjonene er i hovedsak plassert langs en akse som går sentralt gjennom sykehusets ankomstområde STS_ListItem_8500https://sykehuset-ostfold.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{869F6A77-E199-458E-8372-1996F95B3638}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46094609
Gastromedisinsk forskningsgruppe53033302.12.2020 10:24:2502.12.2020 10:24:25Frode Lerang (Overlege dr.med), Magne Henriksen (Overlege, PhD), Henrik Wåhlberg (Lis-lege og stipendiat), Jan Novotny (Overlege), Nina Bråthen (studiesykepleier), Erik STS_ListItem_8500https://sykehuset-ostfold.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no/seksjon/forskning{2979A98A-2B0E-4E06-9465-D54E37C28DE6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46094609
Søknad om interne forskningsmidler til doktorgradsløp ved Sykehuset Østfold53033416.10.2017 10:40:3816.10.2017 10:40:38Søknadsfrist er fredag 1. desember kl. 12.00 Oppstart må være planlagt i løpet av ett år Søknad med tilhørende dokumenter må være på engelsk og skal inneholde 3 deler STS_ListItem_8500https://sykehuset-ostfold.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no/seksjon/forskning{C4F722DC-1065-4B5F-A555-44E519D61383}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46094609
Vestby53033528.09.2020 10:49:2628.09.2020 10:49:26 kan du lese mer om ditt nye sykehus Onsdag 2. mai 2018 ble Sykehuset Østfold lokalsykehus for alle som bor i Vestby kommune Dette gjelder både pasienter innen somatikk, psykisk STS_ListItem_8500https://sykehuset-ostfold.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{79125818-8AE7-4B52-9543-E55B8002AD7D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46094609
Kliniske studier53033609.12.2020 08:13:4109.12.2020 08:13:41Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker Dette blir gjort for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også 0https://sykehuset-ostfold.nohtmlFalseaspxhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no/seksjon-klinisk{DDED47FC-53F2-4C18-BF5E-8795E270D801}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js46094609

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

Sak 05-22 PASOPP-2020 Pasienterfaringer etter somatisk døgnopphold_VEDL221274714.01.2022 08:32:3314.01.2022 08:32:33Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2020 Inpatients' experiences with Norwegian hospitals in 2020 Patient Reported Experience Measures; Patient Reported Outcomes Measures STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2022/2022-01-310https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no/seksjon/styremøter{5DD21DD4-27E5-4D8B-89C5-08FD42FA87AC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46104610
Vedlegg 1 - Utklipp fra egen master39440227.09.2017 10:29:0727.09.2017 10:29:07Utklipp fra egen master: «Oppfølging av eldre hjemmeboende etter sykehusopphold grunnet hjertesvikt – en systematisk litteratursammenstilling Nesten en fjerdedel av alle pasienter STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/C Eldre med hjertesvikt0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no/seksjon/Samhandling{40D9B2CB-B831-4220-8D5B-22546D0B386B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46104610
2018-04-26 Innkalling SEKR40420317.04.2018 11:22:2317.04.2018 11:22:23 Side 1 av 19 Innkalt av Hilde Skyvulstad Vår dato 17.04.2018 Vår ref. 18/00043 Postadresse Sykehuset Østfold HF Postboks 300, 1714 Grålum Besøksadresse Tune teknikeren STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SEKR/2018/Innkalling0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no/seksjon/Samhandling{C25B6354-FC1A-47BA-A764-CF694D6EA84C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46104610
HSØ - EHF Guide Elektronisk faktura1357304.05.2021 09:41:5304.05.2021 09:41:53 EHF-guide side 2 of 8 Sist oppdatert oktober 2020 Sensitivity: Internal Contents 1. Om 3 2. Generell informasjon 4 2.1. Fakturatyper Ut over dette gjelder noen generelle STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{151F2A89-72D0-4538-9581-3FD63D8238C6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46104610
Utviklingsplan - regionale føringer2404622.05.2017 10:50:1622.05.2017 10:50:16I foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF den 04.05.16 ble oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan behandlet Det ble lagt til grunn at alle helseforetak utarbeider utviklingsplaner i STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{EEBE3E60-D357-47CF-A17F-11D7B3F86AA1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46104610
21-01482-1 Oppdrag og bestilling 2021 - Sykehuset Østfold HF 1715562_1_12548018.02.2021 12:59:1918.02.2021 12:59:19Helseforetakets formål er å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det Gjennom oppdrag og bestilling gis Sykehuset Østfold HF STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{63757CAD-CF47-494F-835D-10ED32A31D19}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46104610
2018 Klimaregnskap2554909.09.2019 12:15:0209.09.2019 12:15:02CO2-UTSLIPP SYKEHUSET ØSTFOLD, 2018 (tonn/år) [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Mars 2019 CO2-UTSLIPP SYKEHUSET ØSTFOLD, 2018 (tonn/år) [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{18FE9BD6-7631-4DE5-8ACC-F2CA2801D704}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46104610
2019 Klimaregnskap2556706.05.2020 10:14:4506.05.2020 10:14:45STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{D5C1B57D-B80A-492B-83DE-2D68CCAC59B5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46104610
Anestesi2563129.08.2019 12:44:1229.08.2019 12:44:12Velkommen som lege i spesialisering i anestesi ved Sykehuset i Østfold Dette dokumentet gir en oversikt over hvordan utdanningen i anestesi foregår ved vårt sykehus STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{EADD6070-F477-43E2-83B1-F7E002211AD8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46104610
gruppeoppgaver dialogkonferanse2566001.08.2017 11:17:2701.08.2017 11:17:27 DIALOGKONFERANSE – UTVIKLINGSPLAN OG FOLKEHELSE TORSDAG 15. JUNI 2017 GRUPPEOPPGAVER Tema for oppgavene som skal drøftes er; Pasientens helsetjeneste Det er, selv med en tiårig STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{D6F6591D-3D18-4F05-A9CB-BFE1C47A7974}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46104610
2019 Miljøprestasjon2579212.08.2020 11:16:4512.08.2020 11:16:45Vi skal årlig redusere energiforbruket med 1% Basisår: 2016  Reduksjon i energiforbruket: 4,25% 2MILJØPRESTASJON TRANSPORT Vi skal årlig redusere forbrukt mengde drivstoff (diesel STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{7F44C0B4-E310-4D40-A53E-ACF6628AB178}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46104610
Agenda markedsdialog - Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient2582916.01.2020 09:11:2616.01.2020 09:11:26LUNSJ TEMASTASJONER Introduksjon til stasjonene, mingling og dialog ved temastasjoner á 20 minutter per stasjon PAUSE TEMASTASJONER Mingling og dialog ved temastasjoner á 20 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{E342C881-5933-4435-A07F-010F4DBD5755}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46104610
Arabisk SØ-501002 Brosjyre overvektspoliklinikk2599219.12.2016 12:10:1319.12.2016 12:10:13المعالجة في عيادة يتطلب مجهود كبير)البدانة( ذوي الوزن الزائد ان التوصل لنتيجة يعتمد على ان تقوم انت بالمطلوب لتغيير للنجاح بتخفيف الوزن، ضروري ب ذل مجهود مستمر مدى الحياة STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{B9832497-3DC3-4FA7-9662-7CC316062D7C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46104610
Deltakere dialogkonferanse2600722.06.2017 08:46:2722.06.2017 08:46:27JUNI 2017 Navn Arbeidsted/organisasjon Gruppe Svein Rønsen Fylkesmannen i Østfold 1 Andreas Moan Foredragsholder, HSØ 1 Kjersti N Nilsen Marker kommune-ordfører 1 Heidi Eek STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{4B9E7534-2CCF-482F-A33F-684CB957EF87}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46104610
2019-05-20 Protokoll foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF2605220.05.2019 11:00:4620.05.2019 11:00:46STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{0DFDB765-EE1D-4D7E-AE60-1D2262318E55}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46104610
Ansatte parkering Kalnes2611015.06.2017 08:43:1115.06.2017 08:43:11Sikkerhetssone Kantlys (beskrevet i E4001) 12.5m 13.5m Betong, 9m ² +65.35 1.66\% 1.66\% 1.66\% Sikkerhetsgjerde Sikkerhetsgjerde 35m Flomlys Flomlys (beskrevet i E4001) Flomlys STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{487ABE9C-D85D-40B2-97EB-6E4BA87ECA2A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46104610
Akutt- og mottaksmedisin2620801.09.2019 19:09:1801.09.2019 19:09:18 Mal Felles SØ Utdanningsplan- Leger i spesialisering, Akutt- og mottaksmedisin Utarbeidet av: Rådgiver Cecilie Lindvall Kristiansen Fagansvarlig: Fag- og kompetansesjef STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{8F9BB17F-A1AF-47CD-994C-80854B53680C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46104610
Antistoffscreening2626206.04.2018 11:19:0206.04.2018 11:19:02 Informasjon Analyseregister SØ Antistoffscreening Utarbeidet av: Bjørg Kari Bolstad, Vera W Jacobsen Godkjent av: Ole Herman Øiseth, for avdelingssjef Ansvarlig for redigering STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{6058926B-3B0F-451A-A73F-EE9660B15AFD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46104610
Årlig melding 20192727527.02.2020 13:36:5527.02.2020 13:36:55Behandlet i styret for Sykehuset Østfold HF Sykehuset Østfold (SØ) er et områdesykehus og opptaksområdet er Østfold fylke (eksklusiv Rømskog kommune, inklusiv Vestby kommune STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{AD951B0E-C003-4DCB-ABF8-75CADFDE06F0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46104610
Bryst- og endokrinkirurgi2734906.09.2019 12:27:2706.09.2019 12:27:27 Mal Felles SØ Utdanningsplan - leger i spesialisering - kirurgisk avdeling - Bryst- og endokrinkirurgi Utarbeidet av: Rådgiver Cecilie Lindvall Kristiansen Fagansvarlig: Fag- og STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://sykehuset-ostfold.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://sykehuset-ostfold.nopdfFalsepdfhttp://default-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no{9BB42677-9710-490F-8310-E15C74015A61}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js46104610

Fant du det du lette etter?