HELSENORGE
Halden

Haldenklinikken

Haldenklinikken ligger i Halden, og tilbyr helsetjenester innenfor både somatikk (fysisk) og psykisk helse. Her ligger distriktspsykiatrisk senter (DPS) Halden-Sarpsborg med døgn- og poliklinikktilbud, enhet for spiseforstyrrelser og akutteam. I tillegg er barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPP) og rus- og avhengighetsbehandling poliklinikk lokalisert her, samt blodbank og blodprøvetaking.

Fant du det du lette etter?