Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnes

Sammen med Sykehuset Østfold Moss, utgjør Sykehuset Østfold Kalnes sykehustilbudet for 300.000 østfoldinger og Vestby kommune. Det er sentralt plassert i Østfold like utenfor Sarpsborg sentrum, rett ved E6. Sykehuset er et akuttsykehus med et av landets største akuttmottak, og har i tillegg funksjoner innenfor de fleste felt med fødeavdeling, medisinske og kirurgiske klinikker og psykiatri.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Resepsjonen og selvinnsjekkautomatene ligger i vestibylen rett på innsiden av hovedinngangen.

Postadresse: Pb. 300, 1714 Grålum

Besøksadresse
Kalnesveien 300 (Kart)
1714 Grålum
Telefon
69 86 00 00

Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i 1. etasje til venstre når du kommer inn hovedinngangen i Sykehuset Østfold Kalnes (følg oransje farge).

Her får du hentet ut medisiner på resept og handlet reseptfrie medisiner og handelsvarer.

Sykehusapoteket kan hjelpe deg med å:

- Klargjøre resepter. Du inngår reseptavtale med sykehusapoteket slik at resepten gjøres klar for deg
- Råd og veiledning om din medisinbruk

Sykehusapoteket Østfold, Kalnes

Avbestille eller endre time

Dersom du har spørsmål om en timeavtale, ønsker å endre eller avbestille time, må du ta direkte kontakt på telefon i kontortiden mandag - fredag kl. 08.00-15.30.

Bruk telefonnummeret på innkallingsbrevet eller ring pasientservice og booking 69 86 50 00. Her kan du også spørre om ventetid.

Du kan også gå inn på MinJournal.no og endre/avbestille din timeavtale. Denne tjenesten kan du kun benytte deg av dersom det er gitt beskjed om dette i innkallingsbrevet du har mottatt fra sykehuset.

Det er mange pasienter som venter på behandling hos oss. Vi oppfordrer derfor at du gir beskjed om endring eller avbestilling av time så tidlig som mulig.

Timeavtalen må avbestilles/endres minst 24 timer (kun hverdager) i forveien. Dersom timen din er på en mandag, må du avbestille den senest fredagen før.

Avbestiller du timen senere enn 24 timer før, må du betale en egenandel. Se informasjon om priser her.

Besøk

​I utgangspunktet er det ikke fastlagte besøkstider, men av hensyn til måltider og behandling, er det fint om besøk avklares med seksjonen hvor pasienten er innlagt.

Enkelte pasienter har større behov for å være sammen med sine pårørende enn andre. Avdelinger som behandler barn, har plikt til å legge forholdene til rette slik at en eller begge foreldre kan være hos barnet.

Du står fritt i å velge om du vil ha besøk når du er innlagt på sykehus. Gi beskjed på avdelingen der du ligger, dersom du ønsker å legge begrensninger for besøk når du er innlagt.

Her kan du lese mer om besøkstider

Blodprøve

​Skal du ta blodprøve før undersøkelse eller behandling på Kalnes kan du ta blodprøver samme dag i oransje sone i 1. etasje. Åpningstider er 07.45 til 15.00 på hverdager.

Andre som skal ta blodprøver må benytte seg av våre andre blodprøvetakingssteder:

Blomster

​Det er ikke alle steder i sykehuset det er mulig å ta med blomster, og noen steder kan du ta med såkalte "ja-blomster".

Se hvilke blomster du kan ta med deg på sykehuset

Buss

Skal du ta buss til sykehuset på Kalnes eller i Moss?

Gå inn på Ruter og finn din reise der.

 

Du kan også finne bussruter på Østfold kollektiv sine sider.

Østfold kollektiv

På Kalnes stopper lokalbussene rett ved hovedinngangen.

Ekspressbussene stopper oppe ved trappehuset, og du kan ta trapper eller heis ned til området foran hovedinngangen.

Nettbuss

For din egen sikkerhet

Det er flere ting du selv kan passe på når du er innlagt på sykehus 

Korrekt identitet

•Sjekk at navnebåndet ditt er korrekt
•Ha alltid på deg navnebåndet under oppholdet i sykehuset
•Personalet skal alltid kontrollere identiteten din i forbindelse med for eksempel blodprøver, før inngrep og ved utdeling av medisiner

Fortell legen alt du vet om sykdommen din og spør når du lurer på noe

For eksempel om:
•Diagnosen din
•Behandlingen din
•Plan for videre oppfølging

Hvordan forebygge spredning av bakterier?

•Vask hendene ofte, bruk ev. hånddesinfeksjonsmidler
•Be om nytt sengetøy eller nattøy om du trenger det
•Be pårørende og venner om å vente med å besøke deg dersom de ikke er helt friske

Helsetorget

​Helsetorget er sentralt plassert i vestibylen ved siden av kaféen. Dette er en møteplass for pasienter, pårørende, brukere, besøkende og helsepersonell.

Helsetorget er betjent to faste dager pr. uke: Hver tirsdag kl. 10.00 til 14.00.

Mer informasjon om Helsetorget

Kafe

​Kafeen på Kalnes ligger sentralt til i vestibylen, og er åpen både for medarbeidere og besøkende.

Her finner du blant annet påsmurte rundstykker, baguetter, kaker, varm mat og en fristende salat buffe, med et stort utvalg av kaffe og drikke.

Åpningstider
Hverdager kl. 07.00 - 19.00
Helg kl. 10.00 - 16.00

Kapell/Seremonirom

​Seremonirommet/bårekapellet ligger på baksiden av sykehuset. Her er det egne parkeringsplasser.

Veibeskrivelse finner du her.

Kartoversikt Kalnes

​Her finner du oversikt over etasjene på Kalnes og hvor du kan parkere.

Etasjeoversikt og parkering

Kiosk Kalnes

​Det er kiosk i vestibylen.

Mandag-fredag: 07.00 til 20.30
Lørdag: 09.00 til 20.30
Søndag: 10.00 til 20.30

Kunst på Kalnes

Det ble spesialbestilt fem kunstprosjekt til det nye sykehuset på Kalnes. Kunstinstallasjonene er i hovedsak plassert langs en akse som går sentralt gjennom sykehusets ankomstområde, fra trappehuset nærmest rundkjøringen ved E6, over ankomsttorget og gjennom vestibylen, til det åpne området på sykehusets bakside (halvatriet, mot skogbrynet og Vestvannet i nord-øst. I tillegg er et verk installert i kapellet i sykehusets nordligste hjørne.

 

Her kan du lese mer om kunsten på Kalnes.

Mattilbud

På døgnområdene, føde/barsel og barne- og ungdomsklinikken er det buffet for inneliggende pasienter på Kalnes. Det er også buffet for inneligende pasienter i Moss

Les mer om mattilbudet, kafé og kiosk

 

 

Parkering

Parkeringsplassene for pasienter og besøkende er adskilt på egne parkeringsområder nær hovedinngangen. Billettene betales via vanlig automat eller mobilappen til EasyPark.  

Kortidsparkering.

Fra kl. 07.00-23.00           Kr. 25,- pr. time

Fra kl. 23.00-07.00           Kr. 40 for hele perioden

Langtidsparkering.

1. Døgn                              Kr. 240,-

2.-3 . Døgn                         Kr. 170,-

4. -6.  Døgn                        Kr. 120,-

7. -                                      Kr.  80,-

Døgnprisen skjer trappevis.

Parkerer du mer enn cirka 6 timer per dag over flere dager, vil det lønne seg å betale for hele perioden, i stedenfor start-stopp hver dag.

Det er el-bilplasser i området foran hovedinngangen og på sørsiden av bygget ved psykisk helsevern.

For å benytte el-bil plass betales vanlig P-avgift, men det koster intenting å lade bilen.

Pasientjournal

Du kan finne epikriser (journaldokumenter) fra Sykehuset Østfold og brev du har fått tilsendt fra sykehuset på www.minjournal.no.

Epikriser og brev fra før 8. oktober 2015 er ikke tilgjengelige på nettsiden.

Du har rett til innsyn i hele pasientjournalen din, dersom du ønsker det. Dersom du ønsker kopi av din pasientjournal, må du fylle ut et skjema. Skjemaet må undertegnes av pasienten eller den som har fullmakt, og sendes per post til følgende adresse:   

Sykehuset Østfold
Dokumentasjonssenteret, journalarkiv
Postboks 300
1714 Grålum

Les mer om pasientjournal her

Pasientreiser

Søk om å få dekket reiseutgifter

På helsenorge.no kan du søke om å få dekket reiseutgifter. Søknadsskjema på papir finner du hos din behandler eller på helsenorge.no. Husk å søke innen seks måneder etter at reisen er gjennomført.

Regler for pasientreiser

Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei, og koste mer enn billett til lokal minstetakst med offentlig transport. 

For reiser over 300 kilometer dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen. 

Dokumentasjonskrav

Søker du som pasient, trenger du i utgangspunktet ikke å legge med oppmøtebekreftelse fra behandler når du søker. Ved behov for å bruke bil av helsemessige årsaker, må ansvarlig behandler dokumentere dette behovet. Har du behov for bruk av bil av trafikale årsaker, er det pasientreisekontoret som skal bekrefte behovet. Da kan du få dekket tilleggsutgifter som parkering, bom eller ferge.

Behov for tilrettelagt transport?

Er det helsemessige årsaker til at du ikke kan gjennomføre reisen på egenhånd, må behandleren din bestille transport. Når du trenger hjelp med reisen på en strekning der det ikke finnes rutegående transport, ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor.    

Kontakt Pasientreiser

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515

Du finner mer informasjon om pasientreiser og dine rettigheter på helsenorge.no.

 

Helsepersonell og andre fagpersoner finner mer informasjon om pasientreiser på pasientreiser.no 

Pasientvert

Sykehuset Østfold Kalnes og Sykehuset Østfold Moss har pasientverter i vestibylen hverdager mellom klokken 0900 og 1400. De hjelper deg med å finne fram på sykehuset og tilbyr seg å følge til og fra poliklinikker og behandlingssteder.

Du kjenner de igjen på de røde vestene -  bare ta kontakt!

Prestetjenesten

Sykehuset Østfold har seks heltidsansatte prester. Disse er fagpersoner på eksistensielle og religiøse spørsmål i møte med sykdom, død, krisehåndtering og sorgarbeid. Prestene tilbyr samtaler til både pasienter, pårørende og medarbeidere. Det forutsetter ingen kristen eller religiøs tro for å snakke med en av prestene.

Slik kontakter du prestetjenesten

Røyking

​Sykehuset Østfold er røykfritt. E-sigaretter er heller ikke tillatt.

Det er ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene. Dette er fordi pasienter skal slippe å bli utsatt for tobakksrøyk på vei til eller fra behandling.

Pasienter og pårørende kan røyke utendørs på anvist sted. Dette er skiltet i Moss og på Kalnes.

Informasjon om hvor du kan røyke finner du her.

Sosiale medier og fotografering

​Pasienter og pårørende som ønsker å ta bilde eller video som minne fra tiden på sykehuset, kan kun gjøre dette dersom det er en selv, pårørerende eller venner som er avbildet. Det er ikke lov å ta bilder av medpasienter eller ansatte. Vi håper at alle tar hensyn til personvernet under besøket på sykehuset, og avgrenser fotografering til å gjelde egen familie og venner.

Les mer om bruk av sosiale medier på sykehuset.

Taushetsplikt

​Alle sykehusets medarbeidere har taushetsplikt. Ved ankomst til sykehuset opplyser du hvilke pårørende som skal få opplysninger om din sykdom og behandling. Du kan selv sette begrensinger på om slike opplysninger skal gis.

Telefoni og internett

​Du kan bruke egen mobiltelefon, men vi ber deg vise hensyn til medpasienter. Vis varsomhet ved fotografering og ved eventuell publisering på sosiale medier.

Du kan logge deg på sykehusets trådløse nettverk «HelseSorOst» for tilgang til internett.

Mobiltelefon skal ikke brukes nærmere medisinsk teknisk utstyr enn 1 meter. Er du usikker på hva som er medisinsk teknisk utstyr kan du ta kontakt med personalet.

Tolketjenester

​Fremmedspråklige pasienter kan få hjelp av tolk under sykehusoppholdet og i poliklinikkene. Det samme gjelder tolketjeneste for døve, døvblinde og hørselshemmede. Tolketjenester er gratis. Ved behov for tolk meldes dette til avdelingen/sengeposten.

Verdisaker

​Ikke ta med verdisaker som f.eks. smykker og større pengebeløp til sykehuset.

Det er dessverre ingen minibank på Kalnes.

Administrerende direktørs stabhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/administrerende-direktors-stabAdministrerende direktørs stab
Akuttgeriatri - Døgnområde 9https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/geriatri-og-endokrinologi-avdeling/akuttgeriatri-dognomrade-9Akuttgeriatri - Døgnområde 9
Akuttmottakhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-akuttmedisin/akuttmottakAkuttmottak
Alderspsykiatrisk seksjonhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/psykiatrisk-avdeling-og-voksenhabilitering/alderspsykiatrisk-seksjonAlderspsykiatrisk seksjon
Barn og ungdom poliklinikkhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn/barne-og-ungdomsklinikken/barn-og-ungdom-poliklinikkBarn og ungdom poliklinikk
Barne- og ungdomsklinikkenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn/barne-og-ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikken
Barne- og ungdomspsykiatri og barnehabiliteringhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/avdeling-for-barne-og-ungdomspsykiatri-og-barnehabiliteringBarne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering
Bildediagnostikk (radiologi)https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/bildediagnostikkBildediagnostikk (radiologi)
Blodprøvetaking Kalneshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/senter-for-laboratoriemedisin/utestasjonerBlodprøvetaking Kalnes
Brystdiagnostisk senterhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/bildediagnostikk/brystdiagnostisk-senter-bdsBrystdiagnostisk senter
Dialysehttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/nyremedisinsk-avdeling/dialyseDialyse
Fag- og kompetanseavdelingenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/fag-og-utvikling/fag-og-kompetanseavdelingenFag- og kompetanseavdelingen
Fag og utviklinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/fag-og-utviklingFag og utvikling
Forskningsavdelingenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/fag-og-utvikling/forskningsavdelingenForskningsavdelingen
Forsyninghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/divisjon-fm-facility-management/innkjop-og-logistikk/forsyningForsyning
Fysikalsk medisin og rehabiliteringhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/fysikalsk-medisin-og-rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabilitering
Fysikalsk medisin og rehabilitering Kalneshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-kalnesFysikalsk medisin og rehabilitering Kalnes
Føde-barselhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn/kvinneklinikken/fode-barselFøde-barsel
Føde-barsel poliklinikkhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn/kvinneklinikken/fode-barsel/fode-barsel-poliklinikkFøde-barsel poliklinikk
Gastrokirurgi - Døgnområde 7https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/dognomrade-7-gastrokirurgiGastrokirurgi - Døgnområde 7
Gastromedisin - Døgnområde 9https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/gastromedisinsk-avdeling/dognomrade-9-gastromedisinGastromedisin - Døgnområde 9
Gastromedisin poliklinikk Kalneshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/gastromedisinsk-avdeling/gastromedisin-poliklinikk-kalnesGastromedisin poliklinikk Kalnes
Gastromedisinsk avdelinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/gastromedisinsk-avdelingGastromedisinsk avdeling
Geriatri poliklinikk Kalneshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/geriatri-og-endokrinologi-avdeling/geriatri-poliklinikk-kalnesGeriatri poliklinikk Kalnes
Geriatrisk og endokrinologisk avdelinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/geriatri-og-endokrinologi-avdelingGeriatrisk og endokrinologisk avdeling
Gynekologihttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/gynekologiGynekologi
Gynekologisk poliklinikk Kalneshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn/kvinneklinikken/gynekologisk-poliklinikk-kalnesGynekologisk poliklinikk Kalnes
Hjertemedisin - Døgnområde 1https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/hjertemedisinsk-avdeling/dognomrade-1-hjertemedisinHjertemedisin - Døgnområde 1
Hjertemedisin poliklinikk Kalneshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/hjertemedisinsk-avdeling/hjertemedisin-poliklinikk-kalnesHjertemedisin poliklinikk Kalnes
Hjertemedisinsk avdelinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/hjertemedisinsk-avdelingHjertemedisinsk avdeling
Høresentralhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/ore-nese-hals/horesentralHøresentral
Infeksjonsmedisin -Døgnområde 2https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/infeksjonsmedisinsk-avdeling/dognomrade-2-infeksjonsmedisinInfeksjonsmedisin -Døgnområde 2
Infeksjonspoliklinikkhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/infeksjonsmedisinsk-avdeling/poliklinikkomrade-1-infeksjonsmedisinInfeksjonspoliklinikk
Innkjøp og logistikkhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/divisjon-fm-facility-management/innkjop-og-logistikk/innkjop-og-kontraktInnkjøp og logistikk
Intensiv og postoperativhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/intensivavdelingenIntensiv og postoperativ
Kaféhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/divisjon-fm-facility-management/sykehusservice/kafe-kalnesKafé
Kirurgisk avdelinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/kirurgisk-avdelingKirurgisk avdeling
Kirurgisk poliklinikk Kalneshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/kirurgisk-avdeling/poliklinikkomrade-3-kirurgiKirurgisk poliklinikk Kalnes
Klinikk for akuttmedisinhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-akuttmedisinKlinikk for akuttmedisin
Klinikk for kirurgihttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgiKlinikk for kirurgi
Klinikk for kvinne-barnhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barnKlinikk for kvinne-barn
Klinikk for medisinhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisinKlinikk for medisin
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandlinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandlingKlinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
Kreft og hematologi - Døgnområde 10https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/kreftavdelingen/dognomrade-10-kreft-og-hematologiKreft og hematologi - Døgnområde 10
Kreft og hematologi poliklinikkhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/kreftavdelingen/kreft-og-hematologi-poliklinikkKreft og hematologi poliklinikk
Kreftavdelingenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/kreftavdelingenKreftavdelingen
Kvinneklinikkenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn/kvinneklinikkenKvinneklinikken
Lungemedisin - Døgnområde 3https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/lungemedisinsk-avdeling/dognomrade-3-lungemedisinLungemedisin - Døgnområde 3
Lungemedisinsk avdelinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/lungemedisinsk-avdelingLungemedisinsk avdeling
Lungepoliklinikkenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/lungemedisinsk-avdeling/lungepoliklinikkenLungepoliklinikken
Medisinsk teknologisk avdelinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/fag-og-utvikling/medisinsk-teknologisk-avdelingMedisinsk teknologisk avdeling
Nevrologi poliklinikkhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/nevrologisk-avdeling/poliklinikkomrade-1-nevrologiNevrologi poliklinikk
Nevrologi, slag - Døgnområde 4https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/nevrologi-slag-dognomrade-4Nevrologi, slag - Døgnområde 4
Nevrologisk avdelinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/nevrologisk-avdelingNevrologisk avdeling
Nukleærmedisinhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/bildediagnostikk/nukleermedisinNukleærmedisin
Nyfødtintensivhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn/barne-og-ungdomsklinikken/nyfodtintensivNyfødtintensiv
Nyremedisin - døgnområde 9https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/nyremedisinsk-avdeling/nyremedisin-dognomrade-9Nyremedisin - døgnområde 9
Nyremedisin poliklinikkhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/nyremedisinsk-avdeling/nyremedisin-poliklinikkNyremedisin poliklinikk
Nyremedisinsk avdelinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/nyremedisinsk-avdelingNyremedisinsk avdeling
Operasjon Kalneshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/operasjonsavdelingen-kalnes/operasjon-kalnesOperasjon Kalnes
Operasjonsavdelingen Kalneshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/operasjonsavdelingen-kalnesOperasjonsavdelingen Kalnes
Oralkirurgi poliklinikkhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/ore-nese-hals/oralkirurgi-poliklinikkOralkirurgi poliklinikk
Ortopedi - Døgnområde 6https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/ortopedisk-avdeling/dognomrade-6-ortopedi-akuttgeriatriOrtopedi - Døgnområde 6
Ortopedi poliklinikk Kalneshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/ortopedisk-avdeling/poliklinikkomrade-3-ortopediOrtopedi poliklinikk Kalnes
Ortopedisk avdelinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/ortopedisk-avdelingOrtopedisk avdeling
Patologihttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/senter-for-laboratoriemedisin/seksjon-for-patologiPatologi
Prestetjenestenhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/prestetjenestenPrestetjenesten
Psykiatrisk akuttmottak voksnehttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/psykiatrisk-avdeling-og-voksenhabilitering/psykiatrisk-akuttmottak-voksnePsykiatrisk akuttmottak voksne
Psykiatrisk avdeling og voksenhabiliteringhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/psykiatrisk-avdeling-og-voksenhabiliteringPsykiatrisk avdeling og voksenhabilitering
Psykosebehandling 3https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/psykiatrisk-avdeling-og-voksenhabilitering/psykosebehandling-3Psykosebehandling 3
Seksjon for transfusjonsmedisinhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/senter-for-laboratoriemedisin/seksjon-for-transfusjonsmedisinSeksjon for transfusjonsmedisin
Senter for laboratoriemedisinhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/senter-for-laboratoriemedisinSenter for laboratoriemedisin
Senter for lindrende behandlinghttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/kreftavdelingen/senter-for-lindrende-behandlingSenter for lindrende behandling
Sikkerhetsseksjon 1 og 2 og ambulant teamhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/psykiatrisk-avdeling-og-voksenhabilitering/sikkerhetsseksjonenSikkerhetsseksjon 1 og 2 og ambulant team
Smerteseksjonen Kalneshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/avdeling-for-anestesileger/smerteseksjonen-kalnesSmerteseksjonen Kalnes
Smittevernhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/fag-og-utvikling/smittevernSmittevern
TIPS-teamethttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/psykiatrisk-avdeling-og-voksenhabilitering/tips-teametTIPS-teamet
Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS)https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/avdeling-for-barne-og-ungdomspsykiatri-og-barnehabilitering/ungdomspsykiatrisk-seksjonUngdomspsykiatrisk seksjon (UPS)
Urodynamisk poliklinikkhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn/kvinneklinikken/urodynamisk-poliklinikkUrodynamisk poliklinikk
Urologi - Døgnområde 8https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/kirurgisk-avdeling/dognomrade-8-kirurgi-urologi-kar-og-ore-nese-halsUrologi - Døgnområde 8
Øre-nese-halshttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/ore-nese-halsØre-nese-hals
Øre-nese-hals døgnområdehttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/ore-nese-hals/ore-nese-hals-dognomradeØre-nese-hals døgnområde
Øre-nese-hals poliklinikkhttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi/ore-nese-hals/ore-nese-hals-poliklinikkØre-nese-hals poliklinikk

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.