Arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser

Kommende

Helsepedagogikkhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/helsepedagogikk-2017-01-25HelsepedagogikkEt kurs for helsepersonell og brukermedvirkere som arbeider med, eller planlegger å arbeide med, kurs, grupper og opplæring for pasienter og pårørende.25.01.2017 07:30:00KursSykehuset Østfold MossLærings- og mestringssenteret, 1. etasje, ventesone 17.Sykehuset Østfold
Å være besteforeldrehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/a-vere-besteforeldre-2017-01-31Å være besteforeldreÅ være besteforeldre til barnebarn med nedsatt funksjonsevne byr på både gleder og bekymringer. Ønsker du å treffe andre besteforeldre som er i lignende situasjon?31.01.2017 11:00:00GruppeopplæringSarpsborgklinikkenSykehuset Østfold
Samtalegruppe for ungdomhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/samtalegruppe-for-ungdom-2017-02-01Samtalegruppe for ungdomDette er et gruppetilbud for ungdom med nedsatt funskjonsevne og arrangeres av habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU). Samtalegruppen tar opp temaer som kropp, hygiene, pubertet, følelser, venner og kjærester01.02.2017 13:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSarpsborgklinikkenSykehuset Østfold
Helt sjef! kurslederopplæringhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/helt-sjef-kurslederopplering-2017-02-27Helt sjef! kurslederopplæring«Helt Sjef» er et veiledningsprogram for barn og ungdom med langvarig sykdom eller funksjonsnedsettelser. «Helt Sjef» vektlegger metoder og gruppedialog for å øke de unges selvbevissthet og mestring i hverdagen. 27.02.2017 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellHelsehuset Sarpsborg (tidligere sykehuset)Sykehuset Østfold
Styremøte 27. februar 2017https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-27-februar-2017Styremøte 27. februar 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet. 27.02.2017 08:00:00StyremøteSykehuset Østfold KalnesSykehuset Østfold
Kurs for pårørendehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/kurs-for-parorende-2017-03-01Kurs for pårørendeKurset er utviklet for å gi påfyll i hverdagen. Kurset kan derfor bidra til å gjøre deg mer bevisst på egne grenser, å ivareta deg selv og finne fram til egne ressurser og muligheter. Utveksle erfaringer med andre deltakere og få tips og råd av hverandre.01.03.2017 16:00:00KursSykehuset Østfold MossLærings- og mestringssenteret, 1. etasje, ventesone 17Sykehuset Østfold
Epilepsi hos barn og ungehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/epilepsi-hos-barn-og-unge-2017-03-02Epilepsi hos barn og unge02.03.2017 08:00:00KursSarpsborgklinikkenSykehuset Østfold
Vårmøte for fastlegerhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/varmote-for-fastleger-2017-03-03Vårmøte for fastlegerKonferanse for fastleger, kommuneleger og avtalespesialister i Østfold og leger ved Sykehuset Østfold.03.03.2017 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellQuality Hotell Sarpsborg, Bjørnstadveien 20, 1713 Sarpsborg.Sykehuset Østfold
Livet etter krefthttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/livet-etter-kreft-2017-03-06Livet etter kreftEt kurs for personer som har hatt kreft og er ferdige med cellegift- og strålebehandling.06.03.2017 10:45:00KursSykehuset Østfold MossSykehuset Østfold Moss, ventesone 17, lærings- og mestringssenteret, møterom 4. Siste kursdag avholdes på Sykehuset Østfold Kalnes.Sykehuset Østfold
Sosiale rettigheter for ungdom med nedsatt funksjonsevne og for foreldrenehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/sosiale-rettigheter-for-ungdom-med-nedsatt-funksjonsevne-og-for-foreldrene-2017-03-06Sosiale rettigheter for ungdom med nedsatt funksjonsevne og for foreldreneEt kurs om hvordan livet til ungdommen og foreldrene påvirkes, økonomisk og juridisk, når ungdommenfyller 18 år. 06.03.2017 11:00:00KursSarpsborgklinikkenSykehuset Østfold
Temadag om Parkinsonhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/temadag-om-parkinson-2017-03-14Temadag om ParkinsonFysioterapiavdelingen på Kalnes inviterer til temadag om Parkinson. Målgruppen er fysioterapeuter i Østfold; men andre interesserte er selvfølgelig også velkomne. 14.03.2017 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSykehuset Østfold KalnesPlenumssal (sal 1). Inngang bak informasjonsveggen i vestibylen.Sykehuset Østfold
Småbarnsdagenehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/smabarnsdagene-2017-03-15SmåbarnsdageneSmåbarnsdagene i Østfold er et fagseminar om spe- og småbarns psykiske helse for både kommunal- og spesialisthelsetjenesten, som årlig arrangeres i samarbeid mellom Fylkesmannen i Østfold, Sykehuset Østfold og Høgskolen i Østfold.15.03.2017 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellLitteraturhuset, Storgaten 11, 1607 Fredrikstad .Sykehuset Østfold
Tinnitushttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/tinnitus-2017-03-20TinnitusKurs for personer med tinnitus (øresus) og deres pårørende). Kurset inneholder faglig informasjon om tinnitus og ulike metoder for hvordan få en bedre hverdag med øresus. 20.03.2017 08:30:00KursSykehuset Østfold KalnesKursleder møter deltakerne i vestibylen.Sykehuset Østfold
Sosiale rettigheter mars 2017https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/sosiale-rettigheter-mars-2017-2017-03-20Sosiale rettigheter mars 2017Kurs om de ulike rettigheter du har som foreldre til et barn med nedsatt funksjonsevne.20.03.2017 11:00:00KursSarpsborgklinikkenSykehuset Østfold
Temadager for foreldre til barn i alderen 10 til 15 år med overvekthttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/temadager-for-foreldre-til-barn-i-alderen-10-til-15-ar-med-overvekt-2017-03-21Temadager for foreldre til barn i alderen 10 til 15 år med overvekt21.03.2017 08:30:00KursSykehuset Østfold Moss1. etasje, ventesone 17, lærings- og mestringssenteretSykehuset Østfold
Hva med oss?https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/hva-med-oss-2017-03-23Hva med oss?Parkurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne. 23.03.2017 08:00:00KursSarpsborgklinikkenSykehuset Østfold
Fibromyalgi april 2017https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/fibromyalgi-april-2017-2017-04-24Fibromyalgi april 2017Kurs om fibromyalgi med innhold som behandling, avspenning, fysisk aktivitet (teori og praksis), kognitiv bevisstgjøring, erfaringsutveksling, legens spørretime og en erfaren bruker som deler sin historie. 24.04.2017 08:00:00KursSykehuset Østfold Moss1. etasje, ventesone 17, lærings- og mestringssenteretSykehuset Østfold
Barn/unge med skadelig seksuell atferdhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/barnunge-med-skadelig-seksuell-atferd-2017-05-09Barn/unge med skadelig seksuell atferdKonferanse om Barn og unge med skadelig seksuell atferd. Den viktige hjelpen for å forebygge overgrep mot barn.08.05.2017 22:00:00FagseminarLitteraturhuset i Fredrikstad og Høgskolen i Østfold, Fredrikstad.Sykehuset Østfold
ASK-forumhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/ask-forum-2017-05-23ASK-forumASK-forum er et tilbud for fagpersoner i Østfold som jobber med alternativ og supplerende kommunikasjon. Forumet passer for ansatte i barnehager, skoler, voksenopplæring, avlastning, PPT og spesialpedagogiske virksomheter samt NAV Hjelpemiddelsentral.23.05.2017 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellMysen videregående skole, Hermann Thoresens Gate 8, 1850 Mysen.Sykehuset Østfold
Hjertesvikt mai 2017https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/hjertesvikt-mai-2017-2017-05-23Hjertesvikt mai 2017Kurs for personer med hjertesvikt og deres pårørende.23.05.2017 07:30:00KursSykehuset Østfold Moss1. etasje, ventesone 17, lærings- og mestringssenteretSykehuset Østfold
Temadager for foreldre til barn som har ME/CFShttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/temadager-for-foreldre-til-barn-som-har-mecfs-2017-05-29Temadager for foreldre til barn som har ME/CFSHensikten med temadagene er å gi innsikt i tilstanden og faglig informasjon om ME/CFS.29.05.2017 07:00:00KursSykehuset Østfold KalnesKursleder møter deltakerne i vestibylen.Sykehuset Østfold

Fast