Arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser

Kommende arrangementer

Gruppe for søsken som har en bror eller søster med nedsatt funksjonsevnehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/gruppe-for-sosken-som-har-en-bror-eller-soster-med-nedsatt-funksjonsevne-2017-09-28Gruppe for søsken som har en bror eller søster med nedsatt funksjonsevneDette er et gruppetilbud for søsken i alderen 9-12 år som har en bror eller søster med funksjonsnedsettelse. 28.09.2017 14:30:00GruppeopplæringSarpsborgklinikkenSykehuset Østfold
Barn med ADHD - foreldreopplæringhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/barn-med-adhd-foreldreopplering-2017-10-17Barn med ADHD - foreldreopplæringDette er et kurs for foreldre som har barn med diagnosen ADHD. På kurset tas det opp blant annet hvordan man best kan utvikle samhandling med barnet, løse konfliktsituasjoner med mer.17.10.2017 07:00:00GruppeopplæringÅsebråtenSykehuset Østfold
Helt Sjef kurslederopplæring oktoberhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/helt-sjef-kurslederopplering-oktober-2017-10-18Helt Sjef kurslederopplæring oktoberHelt Sjef! er et veiledningsprogram for barn og ungdom med langvarig sykdom eller funksjonsnedsettelser. Helt Sjef! vektlegger metoder og gruppedialog for å øke de unges selvbevissthet og mestring i hverdagen.18.10.2017 07:00:00KursSykehuset Østfold KalnesSykehuset Østfold
Autismespekterforstyrrelser (ASF) - foreldrekurshttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/autismespekterforstyrrelser-asf-foreldrekurs-2017-10-19Autismespekterforstyrrelser (ASF) - foreldrekursForeldreopplæringen retter seg mot foreldre/foresatte som har fått sine barn diagnostisert med ASF/Asperger.19.10.2017 07:00:00GruppeopplæringÅsebråtenSykehuset Østfold
Hjertesvikthttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/hjertesvikt-2017-10-24HjertesviktKurs om hjertesvikt for pasienter og deres pårørende med temaer som ernæring og livsstil, fysisk aktivitet, kognitiv bevisstgjøring og relasjoner som endres. 24.10.2017 07:30:00KursSykehuset Østfold KalnesSykehuset Østfold
Overgang til 18 år - Sosiale rettigheter for ungdom med nedsatt funksjonsevnehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/overgang-til-18-ar-sosiale-rettigheter-for-ungdom-med-nedsatt-funksjonsevne-2017-10-24Overgang til 18 år - Sosiale rettigheter for ungdom med nedsatt funksjonsevneHvordan påvirkes livet til ungdommen og foreldrene, økonomisk og juridisk, når de fyller 18 år?24.10.2017 10:00:00KursSarpsborgklinikkenSykehuset Østfold
«Hva med oss?» - Parkurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevnehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/hva-med-oss-parkurs-for-foreldre-som-har-barn-med-nedsatt-funksjonsevne-2017-10-26«Hva med oss?» - Parkurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne«Hva med oss?» er et nasjonalt tilbud om samlivskurs for par som har barn med nedsatt funksjonsevne.26.10.2017 07:00:00GruppeopplæringSarpsborgklinikkenRegistreringen starter klokken 08.30.Sykehuset Østfold
Styremøte 30. oktober 2017https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-30-oktober-2017-2017-10-30Styremøte 30. oktober 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet. 30.10.2017 08:00:00StyremøteSykehuset Østfold KalnesSykehuset Østfold
Tinnitushttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/tinnitus-2017-11-06TinnitusKurs om tinnitus med innhold som: Hvor oppstår tinnitus, kognitiv bevisstgjøring, avspenning, følgeproblemer av tinnitus, søvnvansker, lydømfintlighet og hjjelpemidler. 06.11.2017 08:30:00KursSykehuset Østfold KalnesSykehuset Østfold
Stomikurshttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/stomikurs-2017-11-14StomikursKurs om stomi med innhold som operasjonsmetoder, stomistell og produktinformasjon, kosthold, stomiopererte kommer og deler sine erfaringer, og samliv, selvbilde og seksualitet.14.11.2017 08:30:00KursSykehuset Østfold KalnesSykehuset Østfold
Samtalegruppe for ungdom 13-15 århttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/samtalegruppe-for-ungdom-13-15-ar-2017-11-15Samtalegruppe for ungdom 13-15 årDette er en samtalegruppe for ungdom 12-15 år med nedsatt funksjonsevne og arrangeres av seksjon barne- og ungdomshabilitering (HABU). 15.11.2017 14:30:00GruppeopplæringSykehuset Østfold
Fibromyalgi novemberhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/fibromyalgi-november-2017-11-21Fibromyalgi novemberKurs om fibromyalgi med innhold som behandling, avspenning, fysisk aktivitet (teori og praksis), kognitiv bevisstgjøring, erfaringsutveksling, legens spørretime og en erfaren bruker som deler sin historie21.11.2017 09:00:00KursSykehuset Østfold MossSykehuset Østfold
Smerte hos barn og unge med multifunksjonshemminghttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/smerte-hos-barn-og-unge-med-multifunksjonshemming-2017-11-24Smerte hos barn og unge med multifunksjonshemmingSeksjon barne- og ungdomshabilitering (HABU) og seksjon voksenhabilitering (HAVO) arrangerer temadag i samarbeid med fagpersoner i distriktene.24.11.2017 08:00:00FagseminarSarpsborgklinikkenSykehuset Østfold
Da klokka klang https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/da-klokka-klang-2017-11-30Da klokka klang Dette er et kurs om barn med spesielle behov som skal begynne på skolen og arrangeres av habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU). 30.11.2017 08:00:00KursSarpsborgklinikkenRegistrering fra klokkken 08.30.Sykehuset Østfold
Styremøte 18. desember 2017https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-18-desember-2017-2017-12-18Styremøte 18. desember 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet. 18.12.2017 08:00:00StyremøteSykehuset Østfold KalnesSykehuset Østfold
Temakonferanse om tuberkulosehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/temakonferanse-om-tuberkulose-2018-03-22Temakonferanse om tuberkulose22.03.2018 07:30:00KonferanseSykehuset Østfold KalnesPlenumssalen.Sykehuset Østfold

Faste arrangementer

Hjerterehabiliteringhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/hjerterehabiliteringHjerterehabiliteringHjerterehabilitering er for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller er hjerteoperert.Sykehuset Østfold