Arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser

Kommende

Temadag smittevernhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/temadag-smittevern-2017-05-04Temadag smittevernTemadag for pleiepersonell og ledere på sykehjem og i hjemmetjenesten 04.05.2017 07:00:00FagseminarSykehuset Østfold KalnesPlenumssal 2. Inngang bak informasjonsveggen i vestibylen.Sykehuset Østfold
Sosiale rettigheter for ungdom med nedsatt funksjonsevnehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/sosiale-rettigheter-for-ungdom-med-nedsatt-funksjonsevne-2017-05-08Sosiale rettigheter for ungdom med nedsatt funksjonsevne08.05.2017 10:00:00KursSarpsborgklinikkenSykehuset Østfold
Barn/unge med skadelig seksuell atferdhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/barnunge-med-skadelig-seksuell-atferd-2017-05-09Barn/unge med skadelig seksuell atferdKonferanse om Barn og unge med skadelig seksuell atferd. Den viktige hjelpen for å forebygge overgrep mot barn.08.05.2017 22:00:00FagseminarLitteraturhuset i Fredrikstad og Høgskolen i Østfold, Fredrikstad.Sykehuset Østfold
Palliasjonhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/palliasjon-2017-05-10PalliasjonDagskurs i palliasjon for helsepersonell som arbeider palliative pasienter.10.05.2017 06:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellTuneteknikeren, rom 260. Tuneveien 20, Sarpsborg, med innkjøring fra Trompetveien.Sykehuset Østfold
Samhandlingsforumhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/samhandlingsforum-2017-05-11SamhandlingsforumSamhandlingsforumet en del av samarbeidsavtalen mellom sykehuset Østfold og kommunene i sykehusets opptaksområde. 11.05.2017 07:00:00KonferanseRakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, 1890 RakkestadSykehuset Østfold
Gruppe for barn med Down syndrom 0 - 2 århttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/gruppe-for-barn-med-down-syndrom-0-2-ar-2017-05-12Gruppe for barn med Down syndrom 0 - 2 årBarne-og ungdomshabiliteringen inviterer til en dag hvor dere treffer andre familier med små barn med Down syndrom. Vi vil ha en samlingsstund med barna, spise lunsj og ha et faglig innlegg for foreldrene. 12.05.2017 08:00:00GruppeopplæringSarpsborgklinikkenSykehuset Østfold
Styremøte 15. mai 2017https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-15-mai-2017-2017-05-15Styremøte 15. mai 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet. 15.05.2017 07:00:00StyremøteSykehuset Østfold KalnesPlenumsalen i vestibylen.Sykehuset Østfold
ASK-forumhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/ask-forum-2017-05-23ASK-forumASK-forum er et tilbud for fagpersoner i Østfold som jobber med alternativ og supplerende kommunikasjon. Forumet passer for ansatte i barnehager, skoler, voksenopplæring, avlastning, PPT og spesialpedagogiske virksomheter samt NAV Hjelpemiddelsentral.23.05.2017 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellMysen videregående skole, Hermann Thoresens Gate 8, 1850 Mysen.Sykehuset Østfold
Hjertesvikt mai 2017https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/hjertesvikt-mai-2017-2017-05-23Hjertesvikt mai 2017Kurs for personer med hjertesvikt og deres pårørende.23.05.2017 07:30:00KursSykehuset Østfold Moss1. etasje, ventesone 17, lærings- og mestringssenteretSykehuset Østfold
Temadager for foreldre til barn som har ME/CFShttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/temadager-for-foreldre-til-barn-som-har-mecfs-2017-05-29Temadager for foreldre til barn som har ME/CFSHensikten med temadagene er å gi innsikt i tilstanden og faglig informasjon om ME/CFS.29.05.2017 07:00:00KursSykehuset Østfold KalnesKursleder møter deltakerne i vestibylen.Sykehuset Østfold
Livsstyrketreninghttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/livsstyrketrening-2017-06-07LivsstyrketreningLivsstyrketrening (LST) er et mestringskurs i gruppe, med hensikt å veilede deg til å mestre hverdagens utfordringer. Utgangspunktet for LST er at tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen. 07.06.2017 16:00:00GruppeopplæringDPS MossSykehuset Østfold
Gode vaner som varerhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/gode-vaner-som-varer-2017-06-09Gode vaner som varerDette er en dag for bistandsytere og pårørende til personer med utviklingshemming.09.06.2017 07:00:00AktivitetSarpsborgklinikkenSekskjon voksenhabilitering i 4. etasje. Registrering fra klokken 08.30 – 09.00.Sykehuset Østfold
Styremøte 19. juni 2017https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-19-juni-2017-2017-06-19Styremøte 19. juni 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet. 19.06.2017 07:00:00StyremøteSykehuset Østfold KalnesSykehuset Østfold
Helsepedagogikkhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/helsepedagogikk-2017-09-06HelsepedagogikkKurs over seks dager med teoretisk og praktisk opplæring i helspedagogikk og gjennomføring av pasientopplæring.06.09.2017 06:30:00KursSykehuset Østfold MossSykehuset Østfold
Styremøte 18. september 2017https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-18-september-2017-2017-09-18Styremøte 18. september 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet. 18.09.2017 07:00:00StyremøteSykehuset Østfold KalnesSykehuset Østfold
Kurs for pårørendehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/kurs-for-parorende-2017-09-19Kurs for pårørendeKurs for pårørende til voksne med langvarig sykdom med temaer som: Hvordan ta vare på seg selv som pårørende, oppmerksomt nærvær, sette egne grenser og erfaringsutveksling.19.09.2017 08:00:00KursSykehuset Østfold MossSykehuset Østfold
Samarbeidsmøte for dialyseavdelingene i Helse Sør-Østhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/samarbeidsmote-for-dialyseavdelingene-i-helse-sor-ost-2017-10-19Samarbeidsmøte for dialyseavdelingene i Helse Sør-ØstFaglig treff for helsepersonell som jobber på dialyseavdelinger i Helse Sør-Øst.19.10.2017 07:00:00FagseminarSykehuset Østfold KalnesMøtet vil foregå i store plenumsal, som befinner seg på venstre side av vestibylen når man går inn hovedinngangen. Sykehuset Østfold
Styremøte 30. oktober 2017https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-30-oktober-2017-2017-10-30Styremøte 30. oktober 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet. 30.10.2017 08:00:00StyremøteSykehuset Østfold KalnesSykehuset Østfold
Styremøte 18. desember 2017https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-18-desember-2017-2017-12-18Styremøte 18. desember 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet. 18.12.2017 08:00:00StyremøteSykehuset Østfold KalnesSykehuset Østfold

Fast

Hjerterehabiliteringhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/hjerterehabiliteringHjerterehabiliteringHjerterehabilitering er for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller er hjerteoperert.Sykehuset Østfold