Kurs, styremøter og arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser

Kommende arrangementer

Styremøte 30. mars 2020https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-30-mars-2020-2020-03-30Styremøte 30. mars 2020Styremøtet avholdes på Lync/telefon pga. koronasituasjonenStyremøtet avholdes på Lync/telefon pga. koronasituasjonen30.03.2020 08:00:00StyremøteSykehuset Østfold
Epilepsi hos barn og ungdomhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/epilepsi-hos-barn-og-ungdom-2020-03-31Epilepsi hos barn og ungdomAVLYST! Kurset gir grunnleggende kunnskap om epilepsi og arrangeres av habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU). Kurset passer for foreldre/pårørende, pedagoger og assistenter i barnehage og skole / SFO, PPT, helsesøstre og avlastningsbolig. Dette er et kurs som gir grunnleggende kunnskap om epilepsi og arrangeres av habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU). Kurset passer for foreldre/pårørende, pedagoger og assistenter i barnehage og skole / SFO, PPT, helsesøstre og avlastningsbolig. 31.03.2020 07:00:00KursSarpsborgklinikkenSykehuset Østfold
Sosiale medier og nettbruk – utfordringer og muligheter for unge med forståelsesvanskerhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/sosiale-medier-og-nettbruk-utfordringer-og-muligheter-for-unge-med-forstaelsesvansker-2020-04-20Sosiale medier og nettbruk – utfordringer og muligheter for unge med forståelsesvanskerAVLYST! Kurset gir foreldre og fagpersoner til unge med forståelsesvansker, bl.a. lett utviklingshemming, innføring i de ulike sosiale mediene og aktuelle nettsteder.Kurset gir foreldre og fagpersoner til unge med forståelsesvansker, bl.a. lett utviklingshemming, innføring i de ulike sosiale mediene og aktuelle nettsteder.20.04.2020 07:00:00KursSarpsborgklinikkenSykehuset Østfold
Seksuell helse - for alle?https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/seksuell-helse-for-alle-2020-05-28Seksuell helse - for alle?AVLYST! Seksjon voksenhabilitering og seksjon barne- og ungdomshabilitering inviterer til dagskurs om temaet seksualitet. Kurset er for fagpersoner og pårørende til barn, ungdom og voksne med funksjonsnedsettelse.Seksjon voksenhabilitering og seksjon barne- og ungdomshabilitering inviterer til dagskurs om temaet seksualitet. Kurset er for fagpersoner og pårørende til barn, ungdom og voksne med funksjonsnedsettelse.28.05.2020 07:00:00KursSarpsborgklinikken4. etasje.Sykehuset Østfold

Faste arrangementer

Hjerterehabiliteringhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/hjerterehabiliteringHjerterehabiliteringHjerterehabilitering er for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller er hjerteoperert.Hjerterehabilitering er for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller er hjerteoperert.Sykehuset Østfold
Diabeteskurshttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/diabeteskursDiabeteskursStartkurs for pasienter med diabetes 1 og diabetes 2.Startkurs for pasienter med diabetes 1 og diabetes 2.Sykehuset Østfold
ADHD - e-læringskurs for foresattehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/adhd-e-leringskurs-for-foresatteADHD - e-læringskurs for foresatteKurset gir en innføring i diagnosen ADHD. Det tar for seg ulike tiltak som; sosiale rettigheter, positiv foreldrestyring, PPT, skole og hjem samarbeid, struktur og hjelpemidler, ernæring og medisinsk behandling. Kurset gir en innføring i diagnosen ADHD. Det tar for seg ulike tiltak som; sosiale rettigheter, positiv foreldrestyring, PPT, skole og hjem samarbeid, struktur og hjelpemidler, ernæring og medisinsk behandling. Sykehuset Østfold
Rusproblemer - kurs for pårørendehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/rusproblemer-kurs-for-parorendeRusproblemer - kurs for pårørendePoliklinikk for rus og avhengighet Moss arrangerer regelmessig kurs for pårørende. Kurset går over 5 uker. Poliklinikk for rus og avhengighet Moss arrangerer regelmessig kurs for pårørende. Kurset går over 5 uker. Sykehuset Østfold
Helse og arbeidhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/helse-og-arbeidHelse og arbeidMestringskurs for deg som har langvarige muskel-/skjelettplager og lettere psykiske plager, med fokus på å komme i arbeid. Mestringskurs for deg som har langvarige muskel-/skjelettplager og lettere psykiske plager, med fokus på å komme i arbeid. Sykehuset Østfold
Helsepedagogikkhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/helsepedagogikkHelsepedagogikkKommunikasjon i den kliniske hverdagen er en selvfølgelighet, men hvordan sikre formidling av vesentlig medisinsk informasjon og pasientens egen deltakelse? Står du trygt nok i deg selv for å møte reaksjoner fra både pasienter og pårørende? Kommunikasjon i den kliniske hverdagen er en selvfølgelighet, men hvordan sikre formidling av vesentlig medisinsk informasjon og pasientens egen deltakelse? Står du trygt nok i deg selv for å møte reaksjoner fra både pasienter og pårørende? Sykehuset Østfold
Temadager for foreldre til barn i alderen 4 til 12 år med overvekthttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/temadager-for-foreldre-til-barn-i-alderen-4-til-12-ar-med-overvektTemadager for foreldre til barn i alderen 4 til 12 år med overvektTemadagene er for foreldre til barn med betydelig overvekt. Kurset består av forelesninger ved klinisk ernæringsfysiolog, helsesykepleier og erfaringsutveksling i gruppe.Temadagene er for foreldre til barn med betydelig overvekt. Kurset består av forelesninger ved klinisk ernæringsfysiolog, helsesykepleier og erfaringsutveksling i gruppe.Sykehuset Østfold

    Fant du det du lette etter?