Kurs og arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser

Vi har tekniske problemer med vårt elektroniske påmeldingssystem. Hvis du ikke kommer inn på påmeldingslenken på det kurset du vil gå på, så ta kontakt med den avdelingen som arrangerer kurset, slik at du får meldt deg på. Kontaktinformasjon finner du der hvor det står Arrangør. Gjelder det kurs som Lærings- og mestringssentret arrangerer i samarbeid med en avdeling i sykehuset, så ta kontakt med Lærings- og mestringssenteret for påmelding.

For kurs i barne- og ungdomshabiliteringen send en e-post til lisbeth.wabakken@so-hf.no eller ring 69 86 98 00 og spør etter Lisbeth Wabakken. 

Kommende arrangementer

Mestringskurs: Livsstyrketreninghttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/mestringskurs-livsstyrketrening-2019-09-11Mestringskurs: LivsstyrketreningLivsstyrketrening (LST) er et mestringskurs i gruppe, med hensikt å veilede deg til å mestre hverdagens utfordringer. Utgangs- punktet for LST er at tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen.Livsstyrketrening (LST) er et mestringskurs i gruppe, med hensikt å veilede deg til å mestre hverdagens utfordringer. Utgangs- punktet for LST er at tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen.11.09.2019 15:00:00KursPeer Gynts vei 72, MossSykehuset Østfold
Starthjelpskurshttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/starthjelpskurs-2019-09-23StarthjelpskursStarthjelpkurset er et tilbud til alle foreldre i hele Østfold som nylig har fått et barn med nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for tett oppfølging fra ulike instanser i hjelpeapparatet. Starthjelpkurset er et tilbud til alle foreldre i hele Østfold som nylig har fått et barn med nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for tett oppfølging fra ulike instanser i hjelpeapparatet. 23.09.2019 07:00:00KursHelsehuset, Sarpsborg, 1. etasje i lokalene til lærings- og mestringssenteret Sykehuset Østfold
Kurs for pårørendehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/kurs-for-parorende-2019-10-08Kurs for pårørendeEr du pårørende til en voksen med langvarig sykdom, og vil lære mer om hvordan ta vare på seg selv som pårørende? Har du lyst til å treffe andre pårørende, og lære mer om hvordan en kan mestre hverdagen bedre?Er du pårørende til en voksen med langvarig sykdom, og vil lære mer om hvordan ta vare på seg selv som pårørende? Har du lyst til å treffe andre pårørende, og lære mer om hvordan en kan mestre hverdagen bedre?08.10.2019 09:00:00KursSykehuset Østfold MossSykehuset Østfold
Fibromyalgihttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/fibromyalgi-2019-10-09FibromyalgiKurset går over tre dager og inneholder temaer som er nyttige for å mestre hverdagen med fibromyalgi. Kurset går over tre dager og inneholder temaer som er nyttige for å mestre hverdagen med fibromyalgi. 09.10.2019 08:00:00KursSykehuset Østfold MossSykehuset Østfold
Å leve med ME (myalgisk encefalopati)https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/a-leve-med-me-myalgisk-encefalopati-2019-10-15Å leve med ME (myalgisk encefalopati)Kurs for personer over 18 år som har CFS / ME i lett til moderat grad. Målet med kurset er at deltakerne i større grad skal kunne mestre hverdagen med ME, og bli kjent med ulike verktøy og mestringsstrategier.Kurs for personer over 18 år som har CFS / ME i lett til moderat grad. Målet med kurset er at deltakerne i større grad skal kunne mestre hverdagen med ME, og bli kjent med ulike verktøy og mestringsstrategier.15.10.2019 11:00:00KursSykehuset Østfold MossSykehuset Østfold
Temadager for foreldre til barn i alderen 4 til 12 år med overvekthttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/temadager-for-foreldre-til-barn-i-alderen-4-til-12-ar-med-overvekt-2019-10-17Temadager for foreldre til barn i alderen 4 til 12 år med overvektTemadagene er for foreldre til barn med betydelig overvekt. Kurset består av forelesninger ved klinisk ernæringsfysiolog, helsesykepleier og erfaringsutveksling i gruppe.Temadagene er for foreldre til barn med betydelig overvekt. Kurset består av forelesninger ved klinisk ernæringsfysiolog, helsesykepleier og erfaringsutveksling i gruppe.17.10.2019 07:30:00KursHelsehuset Sarpsborg Roald Amundsens gate 17 1723 SarpsborgSykehuset Østfold
Basiskurs om autisme for fagpersonerhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/basiskurs-om-autisme-for-fagpersoner-2019-10-18Basiskurs om autisme for fagpersonerDette er et grunnleggende kurs for fag- og støttepersoner som jobber med barn innenfor autismespektret, og arrangeres av habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU). Dette er et grunnleggende kurs for fag- og støttepersoner som jobber med barn innenfor autismespektret, og arrangeres av habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU). 18.10.2019 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSarpsborgklinikkenSykehuset Østfold
Hvordan snakke med barn om å ha en nedsatt funksjonsevne?https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/hvordan-snakke-med-barn-om-a-ha-en-nedsatt-funksjonsevne-2019-10-24Hvordan snakke med barn om å ha en nedsatt funksjonsevne?Hva vet og tenker barnet som har en nedsatt funksjonsevne om seg selv og sine erfaringer? Hvordan kan voksne rundt barnet hjelpe det til å snakke om sin diagnose og sette ord på sine tanker? Hva vet og tenker barnet som har en nedsatt funksjonsevne om seg selv og sine erfaringer? Hvordan kan voksne rundt barnet hjelpe det til å snakke om sin diagnose og sette ord på sine tanker? 24.10.2019 07:00:00KursFiladelfia kirkens lokaler i Fredrikstad, Ilaveien 108, 1605 FredrikstadSykehuset Østfold
Sånn er jeg!https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/sann-er-jeg-2019-10-28Sånn er jeg!Samtalegruppe for barn i 4. - 6. klasse med funksjonsnedsettelse.Samtalegruppe for barn i 4. - 6. klasse med funksjonsnedsettelse.28.10.2019 14:00:00KursSarpsborgklinikkenSykehuset Østfold
Helse og arbeidhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/helse-og-arbeid-2019-10-29Helse og arbeidMestringskurs for deg som har langvarige muskel-/skjelettplager og lettere psykiske plager, med fokus på å komme i arbeid. Mestringskurs for deg som har langvarige muskel-/skjelettplager og lettere psykiske plager, med fokus på å komme i arbeid. 29.10.2019 11:00:00KursSykehuset Østfold MossSykehuset Østfold
Autisme - foreldreopplæringhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/autisme-foreldreopplering-2019-10-31Autisme - foreldreopplæringDette er et basiskurs for foresatte til barn (0-6 år) hvor barnet nylig er gitt diagnose innen autismespekteret. Dette er et basiskurs for foresatte til barn (0-6 år) hvor barnet nylig er gitt diagnose innen autismespekteret. 31.10.2019 08:00:00KursSarpsborgklinikkenSykehuset Østfold
Hva med oss?https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/hva-med-oss-2019-11-08Hva med oss?Parkurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne. Parkurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne. 08.11.2019 08:00:00KursSarpsborgklinikkenSykehuset Østfold
ASK-forum høst 2019https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/ask-forum-host-2019-2019-11-12ASK-forum høst 2019ASK-forum er et tilbud for fagpersoner i Østfold som jobber med alternativ og supplerende kommunikasjon. ASK-forum er et tilbud for fagpersoner i Østfold som jobber med alternativ og supplerende kommunikasjon. 12.11.2019 08:00:00FagdagVang skole og ressurssenter Vesteråsveien 45, 1570 Dilling. NB! Det vil bli utfordringer knyttet til parkering, så samkjør i den grad det er mulig. Sykehuset Østfold
Hjertesvikthttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/hjertesvikt-2019-11-12HjertesviktHar du hjertesvikt, eller er pårørende til en med hjertesvikt, og trenger lære mer om denne sykdommen? Har du lyst til å treffe andre som også har hjertesvikt og lære mer om hvordan en kan mestre hverdagen bedre? Har du hjertesvikt, eller er pårørende til en med hjertesvikt, og trenger lære mer om denne sykdommen? Har du lyst til å treffe andre som også har hjertesvikt og lære mer om hvordan en kan mestre hverdagen bedre? 12.11.2019 08:30:00KursSykehuset Østfold MossSykehuset Østfold
Tvang og makt: Kan vi unngå det?https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/tvang-og-makt-kan-vi-unnga-det-2019-11-15Tvang og makt: Kan vi unngå det?Reduksjon i bruk av tvang og makt gjennom bruk av økologisk modell. Dette er samme kurs som ble arrangeret 10. mai i år.Reduksjon i bruk av tvang og makt gjennom bruk av økologisk modell.15.11.2019 08:00:00KursSarpsborgklinikkenMøterom i 4. etasje. Registrering starter klokken 08.30.Sykehuset Østfold
Ortopediske og tekniske hjelpemidler knyttet til sitte- og ståfunksjon for barnhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/ortopediske-og-tekniske-hjelpemidler-knyttet-til-sitte-og-stafunksjon-for-barn-2019-11-28Ortopediske og tekniske hjelpemidler knyttet til sitte- og ståfunksjon for barnDette er et kurs for fysio- og ergoterapeuter som jobber med barn med nedsatt funksjonsevne. Dette er et kurs for fysio- og ergoterapeuter som jobber med barn med nedsatt funksjonsevne. 28.11.2019 08:00:00KursNAV Hjelpemiddelsental, Gamle Tindlundvei 3, 1718 GreåkerSykehuset Østfold
Helsepedagogikkhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/helsepedagogikk-2020-01-15HelsepedagogikkKurs over seks dager med teoretisk og praktisk opplæring i helsepedagogikk og gjennomføring av pasientopplæring.Kurs over seks dager med teoretisk og praktisk opplæring i helspedagogikk og gjennomføring av pasientopplæring.15.01.2020 07:30:00KursSykehuset Østfold MossSykehuset Østfold

Faste arrangementer

Hjerterehabiliteringhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/hjerterehabiliteringHjerterehabiliteringHjerterehabilitering er for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller er hjerteoperert.Hjerterehabilitering er for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller er hjerteoperert.Sykehuset Østfold
Diabeteskurshttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/diabeteskursDiabeteskursStartkurs for pasienter med diabetes 1 og diabetes 2.Startkurs for pasienter med diabetes 1 og diabetes 2.Sykehuset Østfold
ADHD - e-læringskurs for foresattehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/adhd-e-leringskurs-for-foresatteADHD - e-læringskurs for foresatteKurset gir en innføring i diagnosen ADHD. Det tar for seg ulike tiltak som; sosiale rettigheter, positiv foreldrestyring, PPT, skole og hjem samarbeid, struktur og hjelpemidler, ernæring og medisinsk behandling. Kurset gir en innføring i diagnosen ADHD. Det tar for seg ulike tiltak som; sosiale rettigheter, positiv foreldrestyring, PPT, skole og hjem samarbeid, struktur og hjelpemidler, ernæring og medisinsk behandling. Sykehuset Østfold
Rusproblemer - kurs for pårørendehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/rusproblemer-kurs-for-parorendeRusproblemer - kurs for pårørendeSykehuset Østfold

    Fant du det du lette etter?
    Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.