Arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser

Kommende

Samtalegruppe barn/ungehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/samtalegruppe-barnunge-2017-08-16Samtalegruppe barn/ungeDette er en samtalegruppe for barn/unge 11-13 år med nedsatt funksjonsevne og arrangeres av seksjon barne- og ungdomshabilitering (HABU). Temaer vil være kropp, hygiene, pubertet, følelser, venner og kjærester.16.08.2017 14:30:00GruppeopplæringSarpsborgklinikkenSykehuset Østfold
Fibromyalgi august 2017https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/fibromyalgi-august-2017-2017-08-29Fibromyalgi august 2017Kurs om fibromyalgi med innhold som behandling, avspenning, fysisk aktivitet (teori og praksis), kognitiv bevisstgjøring, erfaringsutveksling, legens spørretime og en erfaren bruker som deler sin historie. 29.08.2017 08:00:00KursSykehuset Østfold MossLærings- og mestringssenteret, 1. etasje, ventesone 17.Sykehuset Østfold
Helsepedagogikkhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/helsepedagogikk-2017-09-06HelsepedagogikkKurs over seks dager med teoretisk og praktisk opplæring i helspedagogikk og gjennomføring av pasientopplæring.06.09.2017 06:30:00KursSykehuset Østfold MossSykehuset Østfold
Styremøte 18. september 2017https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-18-september-2017-2017-09-18Styremøte 18. september 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet. 18.09.2017 07:00:00StyremøteSykehuset Østfold KalnesSykehuset Østfold
Kurs for pårørendehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/kurs-for-parorende-2017-09-19Kurs for pårørendeKurs for pårørende til voksne med langvarig sykdom med temaer som: Hvordan ta vare på seg selv som pårørende, oppmerksomt nærvær, sette egne grenser og erfaringsutveksling.19.09.2017 08:00:00KursSykehuset Østfold MossSykehuset Østfold
Starthjelphttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/starthjelp-2017-09-25StarthjelpStarthjelpkurset er et tilbud til foreldre som nylig har fått et barn med nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for tett oppfølging fra ulike instanser i hjelpeapparatet. 25.09.2017 07:00:00GruppeopplæringVarteig rådhus, 1735 Varteig.Sykehuset Østfold
Sosiale rettigheter for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevnehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/sosiale-rettigheter-for-foreldre-til-barn-med-nedsatt-funksjonsevne-2017-10-10Sosiale rettigheter for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevneDette er et kurs om de ulike rettigheter du har som foreldre til et barn med nedsatt funksjonsevne, og arrangeres av habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU). 10.10.2017 10:00:00KursSarpsborgklinikkenSykehuset Østfold
Sosiale medier - en ny arena for sosial kontakt? Nettvett for unge med funksjonsnedsettelse.https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/sosiale-medier-en-ny-arena-for-sosial-kontakt-nettvett-for-unge-med-funksjonsnedsettelse-2017-10-12Sosiale medier - en ny arena for sosial kontakt? Nettvett for unge med funksjonsnedsettelse.Dette er et kurs om nettbruk. Får ungdom med funksjonsnedsettelse, bl.a. unge med lett utviklingshemming, god nok hjelp og støtte til å benytte de sosiale mediene?12.10.2017 07:00:00KursSarpsborgklinikkenRegistreringen starter klokken 08.30.Sykehuset Østfold
Temadager for foreldre til barn med overvekt i alderen 2 til 9 århttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/temadager-for-foreldre-til-barn-med-overvekt-i-alderen-2-til-9-ar-2017-10-17Temadager for foreldre til barn med overvekt i alderen 2 til 9 år17.10.2017 07:30:00KursSykehuset Østfold MossSykehuset Østfold
Helt Sjef kurslederopplæring oktoberhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/helt-sjef-kurslederopplering-oktober-2017-10-18Helt Sjef kurslederopplæring oktober18.10.2017 07:00:00KursSykehuset Østfold KalnesSykehuset Østfold
Samarbeidsmøte for dialyseavdelingene i Helse Sør-Østhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/samarbeidsmote-for-dialyseavdelingene-i-helse-sor-ost-2017-10-19Samarbeidsmøte for dialyseavdelingene i Helse Sør-ØstFaglig treff for helsepersonell som jobber på dialyseavdelinger i Helse Sør-Øst.19.10.2017 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSykehuset Østfold KalnesMøtet vil foregå i store plenumsal, som befinner seg på venstre side av vestibylen når man går inn hovedinngangen. Sykehuset Østfold
Overgang til 18 år - Sosiale rettigheter for ungdom med nedsatt funksjonsevnehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/overgang-til-18-ar-sosiale-rettigheter-for-ungdom-med-nedsatt-funksjonsevne-2017-10-24Overgang til 18 år - Sosiale rettigheter for ungdom med nedsatt funksjonsevneHvordan påvirkes livet til ungdommen og foreldrene, økonomisk og juridisk, når de fyller 18 år?24.10.2017 10:00:00KursSarpsborgklinikkenSykehuset Østfold
«Hva med oss?» - Parkurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevnehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/hva-med-oss-parkurs-for-foreldre-som-har-barn-med-nedsatt-funksjonsevne-2017-10-26«Hva med oss?» - Parkurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne«Hva med oss?» er et nasjonalt tilbud om samlivskurs for par som har barn med nedsatt funksjonsevne.26.10.2017 07:00:00GruppeopplæringSarpsborgklinikkenRegistreringen starter klokken 08.30.Sykehuset Østfold
Styremøte 30. oktober 2017https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-30-oktober-2017-2017-10-30Styremøte 30. oktober 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet. 30.10.2017 08:00:00StyremøteSykehuset Østfold KalnesSykehuset Østfold
Samtalegruppe for ungdom 12-15 århttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/samtalegruppe-for-ungdom-12-15-ar-2017-11-01Samtalegruppe for ungdom 12-15 årDette er en samtalegruppe for ungdom 12-15 år med nedsatt funksjonsevne og arrangeres av seksjon barne- og ungdomshabilitering (HABU). 01.11.2017 14:00:00TemakveldSarpsborgklinikkenSykehuset Østfold
Fibromyalgi novemberhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/fibromyalgi-november-2017-11-21Fibromyalgi november21.11.2017 09:00:00KursSykehuset Østfold MossSykehuset Østfold
Styremøte 18. desember 2017https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-18-desember-2017-2017-12-18Styremøte 18. desember 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet. 18.12.2017 08:00:00StyremøteSykehuset Østfold KalnesSykehuset Østfold

Fast

Hjerterehabiliteringhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/hjerterehabiliteringHjerterehabiliteringHjerterehabilitering er for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller er hjerteoperert.Sykehuset Østfold
Lungerehabiliteringhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/lungerehabiliteringLungerehabiliteringKurstilbud for pasienter med lungesykdommen KOLS og andre kroniske lungesykdommer. Målet med kurset er å få økt kunnskap om sykdommen, komme i gang med fysisk aktivitet, få et bedre funksjonsnivå, og bidra til å mestre hverdagen bedre. Sykehuset Østfold