HELSENORGE
Bilde av 3 damer i en øvelsessituasjon

Utdanning og kompetanse

Rett kompetanse på rett plass er avgjørende for fremtidens helsetjeneste. Utdanningskapasitet, utdanninger, kurs og opplæring som gir riktig kompetanse er helt sentralt.

Fant du det du lette etter?