HELSENORGE

Akuttgeriatri - Døgnområde 9

Vi behandler og utreder pasienter med geriatriske og endokrinologiske (hormonsystemet) sykdomstilstander.

Fant du det du lette etter?