HELSENORGE

Overvektspoliklinikken

Overvektspoliklinikken holder til i Sykehuset Østfold Moss og har senter for sykelig overvekt ved Aker Universitetssykehus som sitt regionale kompetansesenter. I tråd med nasjonale retningslinjer kan voksne pasienter (≥18 år) med vesentlig redusert helserelatert livskvalitet og alvorlig fedme, dvs. BMI ≥40, eller BMI ≥35 samt vektrelaterte følgesykdommer, henvises til overvektspoliklinikken.

Fant du det du lette etter?