Overvektspoliklinikken

Overvektspoliklinikken holder til i Sykehuset Østfold Moss og har senter for sykelig overvekt ved Aker Universitetssykehus som sitt regionale kompetansesenter. I tråd med nasjonale retningslinjer kan voksne pasienter (≥18 år) med vesentlig redusert helserelatert livskvalitet og alvorlig fedme, dvs. BMI ≥40, eller BMI ≥35 samt vektrelaterte følgesykdommer, henvises til overvektspoliklinikken.

Les mer om Overvektspoliklinikken

Overvektspoliklinikken

 Overvektspoliklinikken tilbyr

  • Tverrfaglige vurderinger av henviste pasienter (hos klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, psykolog, sykepleier og lege)

  • Startkurs i samarbeid med LMS (Lærings- og mestringssenteret) ved Sykehuset Østfold

  • Individuelle konsultasjoner hos samtlige faggrupper i teamet samt sosionom

  • Gruppetilbud for pasienter som ikke ønsker eller er aktuelle for kirurgisk behandling

  • Bariatrisk kirurgi i samarbeid med kirurgisk avdeling ved Sykehuset Østfold samt regionalt Senter for sykelig overvekt ved Aker Universitetssykehus.

  • Henvisning til rehabiliteringsopphold for behandling av sykelig overvekt

I tillegg til utredning, behandling samt oppfølging av pasienter kommer overvektspoliklinikken også til å drive med forskning innen behandling av sykelig overvekt for å opprettholde pasientsikkerhet og kvalitetssikring.

Hvem kan henvise til oss

Når pasienter med alvorlig fedme, innen rimelig tid, ikke har oppnådd behandlingsmål i primærhelsetjenesten kan man vurdere å henvise pasienten til spesialisthelsetjenesten.

Pasienter som kan henvises til overvektspoliklinikken er:

  • Pasienter med vesentlig redusert helserelatert livskvalitet og BMI ≥40.
  • Pasienter med BMI ≥35 med alvorlig vektrelaterte tilleggssykdom (diabetes type 2, høyt blodtrykk, søvnapné, hjertekarsykdom eller artrose)

NB. Kun voksne pasienter (≥18 år) kan henvises til overvektspoliklinikken.

Hvordan prioriteres henviste pasienter?

Pasienter med vesentlig redusert helserelatert livskvalitet og BMI ≥40 samt pasienter med BMI ≥35 med alvorlig vektrelaterte tilleggssykdom har rett til prioritert helsehjelp ved overvektspoliklinikken innen 52 uker.

Ved bl.a. BMI >50, spiseforstyrrelse, ung alder, tilleggssykdommer eller komplikasjoner til tilleggssykdommer kan høyere prioritet og kortere frist vurderes.

For pasienter som ønsker kirurgisk behandling for sykelig fedme (bariatrisk kirurgi) gjelder følgende:

Aktuelle kandidater er personer med sykelig fedme (BMI ≥40 eller BMI ≥35 med vektrelatert tilleggssykdom).
Det kreves at pasienten er villig til å gjennomføre livsstilsendringer.

I samarbeid med fastlegen skal pasienten gjøre konkrete forsøk på endring i levevaner i minst ett halvt år før henvisning til spesialisthelsetjenesten, hvilke skal spesifiseres i henvisning.

Bariatrisk kirurgi egner seg ikke for pasienter med alvorlig psykisk lidelse, kognitiv dysfunksjon og misbruksproblematikk.
Veiledende aldersgrense for bariatrisk kirurgi er 18-60 år.
Sykelig overvekt i seg selv gir ikke rett til kirurgisk behandling.

Referenser: Helsedirektoratets Nasjonale faglige retningslinjer ”Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne”. Helsedirektoratets Prioriteringsveileder for sykelig overvekt

Mer informasjon om overvekt

Få mer informasjon om overvekt på våre temasider om overvekt og fedme.

Kontakt

Telefon
Sentralbord 69860000 - Sekretær overvektspoliklinikk 69866890
Postadresse
Postboks 300
1714 Grålum
Sykehuset Østfold Moss
Besøksadresse
Peer Gynts vei 78(Google maps)
1535 Moss
Telefon
69860000
Postadresse: Postboks 300, 1714 Grålum

Parkering

​Parkeringsplassene for pasienter og besøkende er adskilt på egne parkeringsområder nær hovedinngangen.

Billettene betales via vanlig automat eller mobilappen til EasyPark.

For blodgivere: Parkering for blodgivere innerst på hovedparkeringsplassen for pasienter og pårørende. Kan også benytte andre plasser på hovedparkeringsplassen. Husk parkeringslapp fra blodbanken. Denne kommer med timeinnkallingen i posten eller kan hentes på blodbanken den dagen man har time

Transport til og fra behandlingsstedet

Se informasjon på helsenorge.no sine sider eller ring Pasientreiser på 05515.

Praktisk informasjon

Apotek

Sykehusapoteket ligger i vestibylen på Sykehuset Østfold, Moss.

Her får du hentet ut medisiner på resept og handlet reseptfrie medisiner og handelsvarer.

Sykehusapoteket kan hjelpe deg med å:

- Klargjøre resepter. Du inngår reseptavtale med sykehusapoteket slik at resepten gjøres klar for deg
- Råd og veiledning om din medisinbruk

Sykehusapoteket Østfold, Moss

Avbestille eller endre time

Dersom du har spørsmål om en timeavtale, ønsker å endre eller avbestille time, må du ta direkte kontakt på telefon i kontortiden mandag - fredag kl. 08.00-15.30.

Bruk telefonnummeret på innkallingsbrevet eller ring pasientservice og booking 69 86 50 00. Her kan du også spørre om ventetid.

Du kan også gå inn på MinJournal.no og endre/avbestille din timeavtale. Denne tjenesten kan du kun benytte deg av dersom det er gitt beskjed om dette i innkallingsbrevet du har mottatt fra sykehuset.

Det er mange pasienter som venter på behandling hos oss. Vi oppfordrer derfor at du gir beskjed om endring eller avbestilling av time så tidlig som mulig.

Timeavtalen må avbestilles/endres minst 24 timer (kun hverdager) i forveien. Dersom timen din er på en mandag, må du avbestille den senest fredagen før.

Avbestiller du timen senere enn 24 timer før, må du betale en egenandel. Se informasjon om priser her.

Besøk

Enkelte pasienter har større behov for å være sammen med sine pårørende enn andre. Hør med sengeposten om det er greit med besøk utenom besøkstid. Avdelinger som behandler barn, har plikt til å legge forholdene til rette slik at en eller begge foreldre kan være hos barnet.

Du står fritt i å velge om du vil ha besøk når du er innlagt på sykehus. Gi beskjed på avdelingen der du ligger, dersom du ønsker å legge begrensninger for besøk når du er innlagt.

Besøkstider
Mandag - fredag kl. 1800 - 1900
Lørdag, søndag og helligdager kl. 1400 - 1500

Blomster

​Det er ikke alle steder i sykehuset det er mulig å ta med blomster, og noen steder kan du ta med såkalte "ja-blomster".

Se hvilke blomster du kan ta med deg på sykehuset

Bruk av sosiale medier og fotografering

​Pasienter og pårørende som ønsker å ta bilde eller video som minne fra tiden på sykehuset, kan kun gjøre dette dersom det er en selv, pårørerende eller venner som er avbildet. Det er ikke lov å ta bilder av medpasienter eller ansatte. Vi håper at alle tar hensyn til personvernet under besøket på sykehuset, og avgrenser fotografering til å gjelde egen familie og venner.

Les mer om bruk av sosiale medier på sykehuset.

For din egen sikkerhet

Det er flere ting du selv kan passe på når du er innlagt på sykehus 

Korrekt identitet

•Sjekk at navnebåndet ditt er korrekt
•Ha alltid på deg navnebåndet under oppholdet i sykehuset
•Personalet skal alltid kontrollere identiteten din i forbindelse med for eksempel blodprøver, før inngrep og ved utdeling av medisiner

Fortell legen alt du vet om sykdommen din og spør når du lurer på noe

For eksempel om:
•Diagnosen din
•Behandlingen din
•Plan for videre oppfølging

Hvordan forebygge spredning av bakterier?

•Vask hendene ofte, bruk ev. hånddesinfeksjonsmidler
•Be om nytt sengetøy eller nattøy om du trenger det
•Be pårørende og venner om å vente med å besøke deg dersom de ikke er helt friske

Kantine

​Kantinen i Moss er i 2. etasje, og serverer salat, varmmat og baguetter til medarbeidere, pasienter og pårørende.

Åpningstider
Kl. 10.15 – 15.20 på hverdager,
stengt lørdag, søndag og helligdager

Kiosk Moss

​Det er kiosk i vestibylen. Åpen mandag - fredag 08.30 - 18.00.

Mattilbud

På døgnområdene, føde/barsel og barne- og ungdomsklinikken er det buffet for inneliggende pasienter på Kalnes. Det er også buffet for inneligende pasienter i Moss

Les mer om mattilbudet, kafé og kiosk

 

 

Minibank

Minibank finner du sentralt plassert i vesibylen, rett innenfor hovedinngangen.

Ikke ta med verdisaker som f.eks. smykker og større pengebeløp til sykehuset.​

Pasientjournal

Du kan finne epikriser (journaldokumenter) fra Sykehuset Østfold og brev du har fått tilsendt fra sykehuset på www.minjournal.no.

Epikriser og brev fra før 8. oktober 2015 er ikke tilgjengelige på nettsiden.

Du har rett til innsyn i hele pasientjournalen din, dersom du ønsker det. Dersom du ønsker kopi av din pasientjournal, må du fylle ut et skjema. Skjemaet må undertegnes av pasienten eller den som har fullmakt, og sendes per post til følgende adresse:   

Sykehuset Østfold
Dokumentasjonssenteret, journalarkiv
Postboks 300
1714 Grålum

Les mer om pasientjournal her

Pasientvert

Sykehuset Østfold Kalnes og Sykehuset Østfold Moss har pasientverter i vestibylen hverdager mellom klokken 0900 og 1400. De hjelper deg med å finne fram på sykehuset og tilbyr seg å følge til og fra poliklinikker og behandlingssteder.

Du kjenner de igjen på de røde vestene -  bare ta kontakt!

Prestetjenesten

Sykehuset Østfold har seks heltidsansatte prester. Disse er fagpersoner på eksistensielle og religiøse spørsmål i møte med sykdom, død, krisehåndtering og sorgarbeid. Prestene tilbyr samtaler til både pasienter, pårørende og medarbeidere. Det forutsetter ingen kristen eller religiøs tro for å snakke med en av prestene.

Slik kontakter du prestetjenesten

Røyking

​Sykehuset Østfold er røykfritt. E-sigaretter er heller ikke tillatt.
Pasienter og pårørende kan røyke utendørs på
anvist sted. Inngangspartiet er røykfritt.

Taushetsplikt

​Alle sykehusets medarbeidere har taushetsplikt. Ved ankomst til sykehuset opplyser du hvilke pårørende som skal få opplysninger om din sykdom og behandling. Du kan selv sette begrensinger på om slike opplysninger skal gis.

Telefoni og internett

​Du kan bruke egen mobiltelefon, men vi ber deg vise hensyn til medpasienter. Vis varsomhet ved fotografering og ved eventuell publisering på sosiale medier.

Du kan logge deg på sykehusets trådløse nettverk «HelseSorOst» for tilgang til internett.

Mobiltelefon skal ikke brukes nærmere medisinsk teknisk utstyr enn 1 meter. Er du usikker på hva som er medisinsk teknisk utstyr kan du ta kontakt med personalet.

Tolketjenester

​Fremmedspråklige pasienter kan få hjelp av tolk under sykehusoppholdet og i poliklinikkene. Det samme gjelder tolketjeneste for døve, døvblinde og hørselshemmede. Tolketjenester er gratis. Ved behov for tolk meldes dette til avdelingen/sengeposten.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.