HELSENORGE

Lungemedisin - Døgnområde 3

Vi utreder og behandler pasienter med ulike lungelidelser, deriblant lungebetennelse, lungekreft, KOLS, Astma, tuberkulose og en rekke andre diagnoser.

Fant du det du lette etter?