HELSENORGE

Nyremedisin - døgnområde 9

Vi har ansvar for pasienter med nyresykdommer (ikke nyrekreft, urinveisobstruksjon, nyrestein), inklusive utredning og oppfølging av nyretransplanterte, nyredonorer og pasienter med høyt blodtrykk.

Fant du det du lette etter?