Åsebråten, seksjon døgn og dag

Enhet dag/døgn tilbyr utredning og behandling til barn og unge i alderen 6-13 år og intensiv familiebehandling til barn og unge og deres familier i alderen 0 – 18 år. 


 

Les mer om Åsebråten, seksjon døgn og dag

Åsebråten, seksjon døgn og dag

Vi samarbeider nært med Østfold fylkeskommunale grunnskole og vi består av tre team som representer seksjonens tre ulike oppdrag.

Team utredning

Teamet utreder barn mellom 6-13 år. Tilbudet gis til barn med sammensatte vansker og hvor en poliklinisk ramme har vist seg, eller blir ansett som ikke tilstrekkelig. Det arbeides nært med barnas familier i utredningsarbeidet.

Utredningstilbudet tilrettelegges arenafleksibelt og ambulant; innenfor institusjonens rammer, på hjemmeskole, hjemme hos familier eller på andre arenaer som er hensiktsmessig. Utredningen er tverrfaglig ved at miljøterapeutiske samvær og observasjoner, psykologiske tester og utredninger, medisinske og barnepsykiatriske utredninger, bidrag fra foreldre og annen familie blir satt i sammenheng for å forstå det henviste barn best mulig.

Teamet består av miljøterapeuter, psykologspesialister, familieterapeuter, lege i spesialisering og overlege.

Team behandling

Teamet behandler barn mellom 6-13 år og deres familier.
Teamet gir behandling mandag til fredag på døgnbasis.

Tilbudet gis til barn som trenger et mer omfattende tilbud enn det en poliklinikk kan gi. Tilbudet er tverrfaglig og består av miljøterapi, familieterapi, individualterapi, medisinske og psykologiske undersøkelser og skoletilbud.

Det terapeutiske arbeidet foregår på ulike arenaer,- i institusjonen, hjemme hos familien, på barnets hjemmeskole eller på andre arenaer som vurderes som hensiktsmessig.

Behandlingstilbudets lengde blir tilpasset det enkelte barn og dets familie.

Teamet består av miljøterapeuter, psykologspesialist, overlege og  familieterapeut.

Team familiebehandling

Teamets oppdrag er intensiv familiebehandling. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 – 18 år og deres familier. Behandlingstilbudet består av familiesamtaler, foreldresamtaler og skoletilbud til henvist barn og søsken. Tilbudet strekker seg over fire ukers dagbehandling med individuelt tilpasset poliklinisk behandling i etterkant. I fire ukers perioden sykmeldes foreldre.

Det er barnet som henvises primært, men hele familien deltar i behandlingstilbudet.

Teamet består av psykologspesialist og familieterapeuter.

Skoletilbud

Under oppholdet får barn og ungdom sitt skoletilbud ved Viken fylkeskommunale grunnskole, avdeling Åsebråten. Undervisningen gis i samarbeid med hjemmeskolen.

Kontaktinformasjon

Telefon
69 86 91 00
Postadresse
Postboks 300
1714 Grålum
Ilaveien 127, Fredrikstad
Besøksadresse
Ilaveien 127(Kart)
1605 Fredrikstad
Telefon
69 86 91 00

Praktisk informasjon

Avbestille eller endre time

Dersom du har spørsmål om en timeavtale, ønsker å endre eller avbestille time, må du ta direkte kontakt på telefon i kontortiden mandag - fredag kl. 08.00-15.30.

Bruk telefonnummeret på innkallingsbrevet eller ring pasientservice og booking 69 86 50 00. Her kan du også spørre om ventetid.

Du kan også gå inn på MinJournal.no og endre/avbestille din timeavtale. Denne tjenesten kan du kun benytte deg av dersom det er gitt beskjed om dette i innkallingsbrevet du har mottatt fra sykehuset.

Det er mange pasienter som venter på behandling hos oss. Vi oppfordrer derfor at du gir beskjed om endring eller avbestilling av time så tidlig som mulig.

Timeavtalen må avbestilles/endres minst 24 timer (kun hverdager) i forveien. Dersom timen din er på en mandag, må du avbestille den senest fredagen før.

Avbestiller du timen senere enn 24 timer før eller ikke møter opp til avtalt time, må du betale en egenandel på 1053 kroner.

Du kan ikke avbestille eller endre time ved å sende oss e-post eller melding på sosiale medier. Dette er for å overholde personvernloven og pasientsikkerhetsloven.

Mange av våre avdelinger har ventelister, det kan derfor ta tid før du får en ny timeavtale.

Koronavirus - informasjon

Informasjon om hva du gjør hvis du har time i sykehuset, er fødende, pårørende, jobber i sykehuset, rekvirenter av pasienttransport og informasjon til media er samlet på én side.

Du finner også lenker til kommunenes hjemmesider hvor du finner informasjon om hva som gjelder i din kommune og telefonnummer du kan ringe hvis du har spørsmål om smitte, testing og karantene.

Det er viktig at du ikke ringer 113 eller legevakten på 116 117 for slike spørsmål.

Du kan også ringe informasjonstelefonen til Folkehelseinstituttet på 815 55 015 eller gå inn på Folkehelseinstittuet sine hjemmesider - fhi.no

Her finner du sykehuset sin informasjon om koronavirus 

Siden blir oppdatert fortløpende.

Pasientjournal

Du kan finne epikriser (journaldokumenter) fra Sykehuset Østfold og brev du har fått tilsendt fra sykehuset ved å logge deg inn på helsenorge.no.

Epikriser og brev fra før 8. oktober 2015 er ikke tilgjengelige på nettsiden.

Du har rett til innsyn i hele pasientjournalen din, dersom du ønsker det. Dersom du ønsker kopi av din pasientjournal, må du fylle ut et skjema. Skjemaet må undertegnes av pasienten eller den som har fullmakt, og sendes per post til følgende adresse:   

Sykehuset Østfold
Dokumentasjonssenteret, journalarkiv
Postboks 300
1714 Grålum

Les mer om pasientjournal her

Prestetjenesten

Sykehuset Østfold har seks heltidsansatte prester. Disse er fagpersoner på eksistensielle og religiøse spørsmål i møte med sykdom, død, krisehåndtering og sorgarbeid. Prestene tilbyr samtaler til både pasienter, pårørende og medarbeidere. Det forutsetter ingen kristen eller religiøs tro for å snakke med en av prestene.

Slik kontakter du prestetjenesten

Røyking

​Sykehuset Østfold er røykfritt. E-sigaretter er heller ikke tillatt.

Det er ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene. Dette er fordi pasienter skal slippe å bli utsatt for tobakksrøyk på vei til eller fra behandling.

Pasienter og pårørende kan røyke utendørs på anvist sted. Dette er skiltet i Moss og på Kalnes.

Informasjon om hvor du kan røyke finner du her.

Sosiale medier og fotografering

​Pasienter og pårørende som ønsker å ta bilde eller video som minne fra tiden på sykehuset, kan kun gjøre dette dersom det er en selv, pårørerende eller venner som er avbildet. Det er ikke lov å ta bilder av medpasienter eller ansatte. Vi håper at alle tar hensyn til personvernet under besøket på sykehuset, og avgrenser fotografering til å gjelde egen familie og venner.

Les mer om bruk av sosiale medier på sykehuset.

Taushetsplikt

​Alle sykehusets medarbeidere har taushetsplikt. Ved ankomst til sykehuset opplyser du hvilke pårørende som skal få opplysninger om din sykdom og behandling. Du kan selv sette begrensinger på om slike opplysninger skal gis.

Fant du det du lette etter?