HELSENORGE

Angst hos barn og unge

Ved mistanke om angstlidelser hos deg som er barn/ungdom, kan du eller dine foresatte kontakte barnehagen, skolen, helsesøster eller fastlegen. Eller disse tar kontakt med de foresatte ved mistanke om angstlidelser.

De vurderer i fellesskap om det er grunn til å gå videre til fastlegen. Fastlege, psykolog eller leder av den kommunale barnevernstjenesten kan henvise til spesialisthelsetjenesten.