HELSENORGE
Illustrasjon: Dame som holder et nettbrett
HJEMME NÅR DU KAN - SYKEHUS NÅR DU MÅ

Digital hjemmeoppfølging og ambulante tjenester

I Sykehuset Østfold kan du få hele eller deler av behandlingen og oppfølgingen der du er. Det betyr at du slipper å reise til sykehuset og kan motta nødvendig oppfølging i eget hjem.  

Fant du det du lette etter?