HELSENORGE

Kvalitetsregistre

Medisinske kvalitetsregistre benyttes i spesialisthelsetjenesten for å samle informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter innenfor definerte sykdomsgrupper. Hovedformålet med datainnsamlingen er å bidra til økt kvalitet for pasient. Ulike tjenester for innsamling, statistikk og analyse er tilgjengelig.

Tromboseregisteret (TROLL)

TROLL er et lokalt kvalitetsregister for venøs blodpropp. Alle pasienter som blir diagnostisert og/eller behandlet for venøs blodpropp i Østfold blir inkludert. Registeret er godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste og personvernombudet, og har per i dag flere tusen registrerte pasienter. 

​Tromboseregisteret ved Sykehuset Østfold (TROLL)

Norsk ITP-register

​Norsk ITP-register er et nasjonalt kvalitetsregister for immunologisk trombocytopeni (ITP), opprettet ved Sykehuset Østfold. Registeret omfatter både barn og voksne.

Norsk ITP-register

Fant du det du lette etter?