Henvisning og rekvirering

​Det er fastleger, legevakter og avtalespesialister som henviser pasienter til sykehuset.

For at dette skal fungere uten problemer skal alle som henviser få informasjon om korrekt bruk av denne tjenesten fra sykehuset. Dette er avgjørende for å unngå feil og/eller ekstra ventetid for pasientene. Informasjonen finner du på denne siden.

Sykehuset Østfold tar i mot elektroniske henvisninger til alle avdelinger med noen få unntak.

Adressering av henvisninger til Sykehuset Østfold

IHR (Interaktiv henvisning og rekvirering)

Sykehuset Østfold (SØ) tilbyr legekontorer i Østfold og Vestby elektronisk rekvirering av laboratorieanalyser og henvisning til bildediagnostikk via IHR-løsningen (Interaktiv henvisning og rekvirering). Ved SØ er IHR integrert mot fagsystemene LVMS (lab) og Sectra RIS (bildediagnostikk).

Foreløpig er det laget integrasjoner mellom IHR-modulen og EPJ-systemene;
CGM Allmenn
WinMed2
InfoDoc Plenario
System X

Dersom deres legekontor ønsker å ta IHR i bruk ta kontakt med Systemansvarlig IHR ved Sykehuset Østfold, Mona Stidahl: 920 14 839.

Kontaktinformasjon for eksisterende brukere av IHR:
Supporttelefon IHR: 468 96 427
epost: ihr@so-hf.no

Senter for laboratoriemedisin: 69 86 84 10
Avdeling for bildediagnostikk: 69 86 53 30

Nyttige dokumenter (legg inn link til filer her):
Oppdatere tjenestekatalog IHR
Legge til ny bruker (gjelder kun CGM Journal)
Opprette egne grupper i IHR


FASTLEGEPORTALEN

www.fastlegeportalen.no


Fant du det du lette etter?