HELSENORGE
Bilde av bioingeniør i senter for laboratoriemedisin

Laboratorietjenester i Sykehuset Østfold

Vi leverer tjenester som blodprøvetaking, blodtapping og analysering av prøver for pasienter innlagt ved Sykehuset Østfold og for pasienter innen spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene i Østfold.

​Vi benytter henvisningslaboratorier i tilfeller der det er behov for en annen metode eller vurdering av prøve/prøveresultatet.

Senter for laboratoriemedisin er lokalisert i Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Askim, Halden og Kalnes.

Vi leverer tjenester innen følgende fagområder


Medisinsk biokjemi

Medisinsk biokjemi

Transfusjonsmedisin-blodbank

Transfusjonsmedisin-blodbank

Medisinsk bakteriologi

Medisinsk bakteriologi

Patologi

Patologi

Rusmiddeltesting

Rusmiddeltesting


Brukerhåndbøker

Medisinsk mikrobiologi

Denne elektroniske brukerhåndboken inneholder en oversikt over hvilke analyser som utføres innen fagområdet medisinsk mikrobiologi. Spesielle forhold vedrørende de ulike analysene som for eksempel type prøvemateriale, forsendelse, indikasjon for undersøkelsen og hvilke kliniske opplysninger som er viktigst er kommentert under hver enkelt analyse, der det er relevant. 

For å hindre unødvendige forsinkelser og feil i infeksjonsdiagnostikken er det viktig at prøver blir tatt på riktig måte og på riktig indikasjon, og at relevant klinisk informasjon videreformidles til laboratoriet. Vi håper denne brukerhåndboken kan bidra til dette, og at den vil være til hjelp for våre rekvirenter både i og utenfor sykehus.

Bakteriologisk undersøkelse Infeksjonsserologi Direktepåvisning (antigentest, mikroskopi og PCR)

Nasjonal brukerhåndbok  i medisinsk biokjemi

Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi Referanseområder

Rusmiddelanalyser

Prosedyrer for rusmiddeltesting

Transfusjonsmedisin - blodbank

Her finner du analyser og produktdokumentasjon fra seksjon transfusjonsmedisin.

Blodgruppe ABO/RhD typing

Antistoffscreening DAT Direkte antiglobulintest Erytrocytter - produktdokumentasjon Trombocytter - produktdokumentasjon

​Nyttig informasjon

Bestilling av blodprodukter (transfusjonsbehandling)

Les mer om transfusjonsbehandling og bestilling av blodprodukter

Blodprøvetaking

Blodprøvetaking utføres ved disse lokasjonene:

Sykehuset Østfold, Helsehuset indre ØstfoldSykehuset Østfold, Helsehuset FredrikstadSykehuset Østfold, HaldenSykehuset Østfold, Helsehuset SarpsborgSykehuset Østfold, Moss

Før du kommer

 • Det er ingen egenandel ved blodprøvetaking
 • Ferdig utfylt rekvisisjon fra lege og legitimasjon må medbringes.
 • Timebestilling kun til glukosebelastning, laktosebelastning og jernbelastning.
 • Ventetiden varierer fra dag til dag og når på dagen man kommer.
 • Det er ingen svarrapportering fra laboratoriet direkte til pasienten, svarene går til rekvirerende lege. Pasienten må selv ta kontakt med egen lege for å få svar på prøvene.
 • Prøver til kapillær/venøs blodgass tas og utføres kun på Sykehuset Østfold Kalnes- og Moss.

Blodgivere

Les mer om å gi blod

Rekvisisjoner

Her finner du rekvisjoner til senter for laboratoriemedisin

Servicenivåerklæring

Her finner du servicenivåerklæringen til senter for laboratoriemedisin

Forsendelse/hentetjeneste

Pakking av prøver til forsendelse

SØ/Hentetjeneste

Transportavdelingen ved Sykehuset Østfold henter etter avtale, prøver hos våre eksterne rekvirenter. Prøvene pakkes i kasser som hentes av transportavdelingen etter fastsatte ruter, og frakter disse til Senter for laboratoriemedisin, Kalnes, for analysering.

Ved spørsmål rundt hentetjenesten, kontakt vår markedskonsulent

I posten

Prøvebeholder med blodprøver eller annet biologisk materiale, må sendes i transporthylse i slagfast plast med absorberende materiale. Rekvisisjon og prøve legges i frankert forsendelseskonvolutt, merket biologisk materiale (UN3373). Avsender må være påført.

1. januar 2018 ble A- og B-post slått sammen til en poststrøm. Det vil kunne ta 2-3 virkedager før levering hos mottaker. Det medfører risiko for at prøvematerialer kan bli for gamle for analysering. For å unngå dette er det innført nytt tilbud på forsendelse av biologisk materiale: "Ekspress over natt". Det må benyttes egne konvolutter med tilhørende fraktetiketter.

For bestilling av konvolutter/fraktetiketter og eventuelle spørsmål, ta kontakt med markedskonsulentene:

Anne Olausen                   mobil: 47 62 94 83            e-post: anne.olausen@so-hf.no
Saratha Uthayakumar     mobil: 97 76 12 26            e-post: sarathakala.uthayakumar@so-hf.no​

"Forsendelse av smittefarlig biologisk materiale, praktisk veileder"

Interaktiv henvisning og rekvirering - IHR

Sykehuset Østfold tilbyr elektronisk rekvirering og henvisning til legekontorer i Østfold. Planen er at alle eksterne rekvirenter skal få anledning til elektronisk rekvirering til Senter for laboratoriemedisin. 

Foreløpig er det laget integrasjoner mellom IHR-modulen og EPJ-systemene;

 • CGM Allmenn
 • WinMed2
 • InfoDoc Plenario
 • System X

Ta kontakt med IHR-prosjektet ved spørsmål om løsningen eller ved ønske om å knytte seg til løsningen.

Kontaktinformasjon til IHR-prosjektet:

epost: ihr@so-hf.no

Supporttelefon IHR: 46 89 64 27

Prosjektleder IHR Mottaksprosjekt, Mona Stidahl

Her kan du lese mer om IHR

Bestilling av forbruksmateriell og rekvisisjoner

Senter for laboratoriemedisin sender ut forbruksmateriell og rekvisisjoner innen alle fagområder til brukere av våre tjenester.

Bestillingsmåter:

Kontakt:

 • Senter for laboratoriemedisin, telefon: 69 86 84 10
  Telefontid: mandag – fredag 07.30 - 15.00
 • Markedskonsulent: 47 62 94 83

Informasjon til pasient  - prøvetaking til urincytologi


Prøvetaking til urincytologi

Kontakt

Markedskonsulenter

Markedskonsulentene ved senter for laboratoriemedisin er vår kontaktpersoner og bindeledd til våre eksterne brukere og skal gjennom utadrettet og oppsøkende virksomhet gjøre senter for laboratoriemedisin og dets tilbud kjent for våre rekvirenter.

 • Informere om nye rutiner og fange opp eventuelle problemer hos rekvirenten, bistå med teoretisk/faglig støtte.
 • Bistå med opplæring og veiledning etter forespørsel fra rekvirenter og ved behov.
 • Legge til rette for hospitering og besøk ved Senter for laboratoriemedisins seksjoner.
 • Bistå med praktisk hjelp innen IT – svaroverføring, kommunikasjon mellom Senter for laboratoriemedisin og brukerne via laboratoriedatasystemet.
 • Avklare/formidle generelle og spesifikke problemstillinger
 • Bistå nye leger/rekvirenter i forhold til laboratoriedatasystemet, bestillinger og svarrapportering


Ta kontakt!

Kontaktinformasjon:

Saratha Uthayakumar   
E-post: sarathakala.uthayakumar@so-hf.no
Tlf: 97 76 12 26

Anne Olausen
E-post: anne.olausen@so-hf.no
Telefon: 47 62 94 83


Medisinskfaglige rådgivere

Medisinsk biokjemi

Nedka Taneva
E-post: nedka.georgieva.taneva-dimitrova@so-hf.no
Telefon: 96 09 08 60

Medisinsk mikrobiologi

Andreas Emmert
E-post: andreas.emmert@so-hf.no
Telefon: 48 25 31 83

​​Transfusjonsmedisin-blodbank

Kathrine M Neuman Johnsen 
Telefon: 96 09 08 59Ledelse senter for laboratoriemedisin

Avdelingssjef         

Anne Kathrine Palacios
E-post: anne-kathrine.palacios@so-hf.no
Telefon: 93 61 43 59

Seksjon automasjon

Seksjonsleder Frode Arntsen
E-post: frode.arntsen@so-hf.no
Telefon: 41 43 25 72

Seksjon pre/post-analyse

Seksjonsleder Anne Eva Bjerke
E-post: anne.eva.bjerke@so-hf.no
Telefon: 92 65 40 78Seksjon spesial og tverrfaglige støttefunksjoner

Seksjonsleder Heidi Kjøniksen
E-post: heidi.kjoniksen@so-hf.no
Telefon: 90 41 23 40

 

Seksjon patologi

Seksjonsleder Miguel Martinez Rodriguez MD,PhD.
E-post: miguel.martinez.rodriguez@so-hf.no
Telefon: 90 61 84 32Seksjon transfusjonsmedisin/blodbank

Seksjonsleder Bjørg Kari Bolstad
E-post: bjorg.kari.bolstad@so-hf.no
Telefon: 97 68 21 52

 

Seksjon bakteriologi

Seksjonsleder Christina Minge
E-post: christina.minge@so-hf.no
Telefon: 94 84 76 07

Seksjon genteknologi

Seksjonsleder Laila Hulleberg
E-post: laila.solhaug.hulleberg@so-hf.no
Telefon: 48 04 33 67

 

Seksjon utestasjoner

Seksjonsleder Marit Bølviken Mathisen
E-post: marit.mathisen@so-hf.no
Telefon: 99 57 92 71


Fant du det du lette etter?