HELSENORGE

Sjekkliste ved henvisning til avdeling for bildediagnostikk

 • Tidsriktige prøvesvar (< 3 mnd.)av Kreatinin og eGFR fylles ut ved undersøkelser hvor bruk av intravenøse kontrastmidler kan påregnes
 • Gi relevante kliniske opplysninger med presis og kortfattet problemstilling
 • Fyll ut henvisningens sjekkliste i IHR
 • Hvis behov for tolketjeneste, presiser hvilket språk
 • Oppdater telefonnumre til pasient og eventuelt pårørende
 • Informer om
  • videre forløp for pasienten etter utført undersøkelse, også dersom patologi ikke påvises
  • behov for ledsager for pasienter som ikke kan ivareta egne behov før og etter utført undersøkelse
  • behov for ambulanse - båretransport til og fra sykehuset

 

Fant du det du lette etter?