Koordinerende enhet

Alle kommuner og regionale helseforetak skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstjenesten. Den koordinerende enheten
skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og enheten skal være kontaktpunkt for samarbeid. Tjenestene som tilbys skal være synlige og lett tilgjengelige for brukere og samarbeidspartnere

Samhandlingsavdelingen er ansvarlig for koordinerende enhet i Sykehuset Østfold.

Hvem kan kontakte koordinerende enhet?

Alle som har spørsmål om tilbud innen rehabilitering, habilitering, læring - og mestring, individuell plan i Østfold og Helse Sør-Øst. Pasienter, ansatte i kommuner og ved Sykehuset Østfold.

Hva kan du få hjelp til?

Du kan få oversikt over tilbud og tjenester i Østfolds kommuner, i Sykehuset Østfold og i Helse Sør-Øst. Du kan også få kontaktinformasjon for de aktuelle tilbudene du etterspør.

Kontaktinformasjon

Odd Petter Nilsen, telefon 917 94 151, Odd.Petter.Nilsen@so-hf.no

Bakgrunn for koordinerende enhet

I 2001 kom forskrift om habilitering og rehabilitering, som skulle være førende i arbeidet knyttet til habilitering og rehabilitering både i spesialist- og primærhelsetjenesten.

§ 13 Organisering: Det skal finnes en koordinerende enhet i spesialisthelsetjenesten som skal ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen. Enheten skal også ha oversikt over og nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i kommunehelsetjenesten.

Koordinerende enhet i Sykehuset Østfold

Enheten er et knutepunkt for samarbeid mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten innen habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og helseregionen. Vi har knyttet kontakt med Koordinerende enhet i hver av de 17 kommunene som utgjør sykehusets opptaksområde, samt enheter i SØ med tilbud til rehabiliteringspasienter. Koordinerende enhet er altså et kontaktpunkt for eksterne og interne samarbeidspartnere, et sted å henvende seg


Oppgaver for koordinerende enhet

 • Generell oversikt over avdelinger og rehabiliteringsarbeid i sykehuset
 • Generell oversikt over rehabiliteringstilbud i helseregionen
 • Generell oversikt over rehabiliteringstjenesten i kommunene
 • Er fast kontaktpunkt for informasjon og samhandling med kommunene
 • Har en nettverksdriverfunksjon på tvers av kommunegrenser - rehabiliteringsnettverk
 • Nødvendig kontakt med rehabiliteringstjenesten i kommunene
 • Kontakt med regional koordinerende enhet
 • Gir råd og veiledning
 • Har systemansvar for individuell plan i helseforetaket (rutiner, opplæring)
 • Har en pådriverrolle knyttet til kompetanseheving på feltet'
 • Har en veilederrolle internt og ut mot kommunene
 • Bidrar til brukermedvirkning individ/systemnivå
 • Bistå i formidling og tilrettelegging
 • Samarbeid med lærings- og mestringssenteret

Kommunale koordinerende enheter - kontaktsted for individuell plan

Koordinerende enheter i kommunene - kontaktsted for individuell plan

Regional koordinerende enhet

Regional koordinerende enhet Sunnaas sykehus

Informasjon fra Helsedirektoratet om koordinerende enhet

Les mer om koordinerende enheter
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.