HELSENORGE
Bilde av en hånd som holder en petriskål

Smittevern

MRSA - oppfølging

Miniveileder

Oppfølgingsskjema

Kommunalt smittevern - infeksjonskontrollprogram

Hjemmebaserte tjenester og omsorgsboligerLegevaktKommunale helseinstitusjoner

​E-læring​

HåndhygieneAseptisk teknikkBasale smittevernsrutinerNorovirus - håndteringSmitteregimer i sykehjem

Smittevern i hjemmebaserte tjenester

Basisavtale om faglig bistand innen smittevernUtvidet avtale om faglig bistand innen smittevern


Tuberkulose - oppfølging


IGRA-test

IGRA-test - informasjon på flere språk (Folkehelseinstituttet)

Tuberkulosekoordinator

Intensjonen med tuberkulosekoordinatorfunksjonen er å bidra til økt pasientsikkerhet ved å fremme samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Tuberkulosekoordinatoren i Sykehuset Østfold kan kontaktes ved spørsmål om tuberkulose og tilbyr kurs/undervisning for helsepersonell i og utenfor sykehus, studenter og elever i helsefagutdanning.

Tuberkulosekoordinatoren har følgende oppgaver:

  • bidra til at tuberkulosekontrollen fungerer i alle ledd, herunder at meldinger sendes som pålagt
  • etablere behandlingsplan for pasienten i samarbeid med behandlende spesialist, pasienten og kommunelegen
  • koordinere individuell oppfølging og behandling i samarbeid med behandlende spesialist og kommunehelsetjenesten
  • overvåke forekomsten av tuberkulose i helseregionen
  • delta i opplæring av personell
     

Tuberkulosekoordinatoren har tett samarbeid med avdeling for lungesykdommer, infeksjonssykdommer, barnesykdommer og senter for laboratoriemedisin.

Østfold har med sine 11 kommuner et nedslagsområder for koordinatoren. (Rømskog kommune ivaretas av tuberkulosekoordinator på AHUS)
 


Pasientinformasjon

Informasjon om VREInformasjon om ESBLInformasjon om MRSAInformasjon om håndhygiene


Fant du det du lette etter?