Medarbeidere smittevern

Smittevern

MRSA - miniveileder for fastleger

Miniveileder

Skjema - Oppfølging av MRSA-bærerskap

Skjema

Infeksjonskontrollprogram

Infeksjonskontrollprogram

Tuberkulose

Tuberkulosekoordinator

Intensjonen med tuberkulosekoordinatorfunksjonen er å bidra til økt pasientsikkerhet ved å fremme samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Tuberkulosekoordinatoren i Sykehuset Østfold kan kontaktes ved spørsmål om tuberkulose og tilbyr kurs/undervisning for helsepersonell i og utenfor sykehus, studenter og elever i helsefagutdanning.

Tuberkulosekoordinatoren har følgende oppgaver:

  • bidra til at tuberkulosekontrollen fungerer i alle ledd, herunder at meldinger sendes som pålagt
  • etablere behandlingsplan for pasienten i samarbeid med behandlende spesialist, pasienten og kommunelegen
  • koordinere individuell oppfølging og behandling i samarbeid med behandlende spesialist og kommunehelsetjenesten
  • overvåke forekomsten av tuberkulose i helseregionen
  • delta i opplæring av personell
     

Tuberkulosekoordinatoren har tett samarbeid med avdeling for lungesykdommer, infeksjonssykdommer, barnesykdommer og senter for laboratoriemedisin.

Østfold fylke med sine 17 kommuner er nedslagsområder for koordinatoren. (Rømskog kommune ivaretas av tuberkulosekoordinator på AHUS)
 
Telefontid hverdager kl. 0700 - 1430

Telefon: 69 86 15 97
Mobil:    994 86 386

E-post: anne-lise.dahlbo@so-hf.no

IGRA-test

IGRA-test - informasjon på flere språk (Folkehelseinstituttet)

Faglig bistand

Basisavtale om faglig bistand innen smittevernUtvidet avtale om faglig bistand innen smittevern

E-læring

HåndhygieneAseptisk teknikkBasale smittevernsrutinerSmitteregimer i sykehjem

Kommunalt smittevern - informasjon

Informasjon om VREInformasjon om ESBLInformasjon om MRSAInformasjon om håndhygiene

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.