HELSENORGE
Bilde av fem blide kolleger på Sykehuset Østfold Moss - illustrasjonsbilde

Samhandling

Målet med samhandling er at pasientene skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig måte. Det betyr at tjenestetilbudet skal være sammenhengende og koordinert mellom alle ledd i behandlingskjeden fra kommune til spesialisthelsetjenesten.


Det er utarbeidet samarbeidsavtaler og opprettet aktuelle møtearenaer for å ivareta samhandlingen på tvers mellom sykehuset og kommunene.

Informasjon om samarbeidsutvalg, avtaler og aktuelle møtearenaer finner du på denne siden.​

Helsefellesskapet

Tidligere dokumentasjon er flyttet til nedtrekksmeny "ARKIV" nederst på siden

Helsefelles​skapet

Mal for innmelding av saker til Helsefellesskapet

Avviksmelding knyttet til samhandling

Kommunene benytter avviksmeldingsskjemaet som ligger lenket nedenfor. Sykehuset melder avvik i Synergi.
Avviksmeldingene sendes til Samhandlingsavdelingen på sykehuset Østfold.
Avvik rettet mot Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) sendes:
Sakarkiv Oslo Universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo universitetssykehus

Fastleger er ikke en del av samhandlingsavtalen mellom kommuner og sykehus. Sykehuset tar opp avvik direkte med aktuell fastlege. Leger benytter avviksmeldingsskjemaet som ligger lenket nedenfor.  

Avviksmelding samarbeidsavtale mellom kommuner og sykehus

Avviksmelding for leger

Samarbeidsavtaler

Samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus

Andre samarbeidsavtaler

Samarbeidsmøteplasser og nettverk 

Samhandlingskontakter Samhandlingsforum

Barn som pårørendeBrukermedvirkning (brukerutvalg/ungdomsråd)

​Styringsdata samhandling

 "Styringsdata samhandling" gir oversikt over bruk av spesialisthelsetjenester i den enkelte kommune. Alle som ønsker det kan se rapportene, som gir oversikt over utviklingen fra 2014, og sammenligne status i egen kommune eller med andre kommuner.

Helse Sør-Øst (HSØ) eier og utvikler løsningen og er også ansvarlig for oppdatering av dataene hver måned. Løsningen vil være under videreutvikling fremover, og ny funksjonalitet vil implementeres fortløpende. Data hentes fra Norsk Pasientregister og Statistisk Sentralbyrå og omfatter perioden 2014- til d.d..

Løsningen inneholder foreløpig seks rapporter. Rapportene blir løpende oppdatert, i form av innhold og presentasjon. Det arbeides også med å tilby en best mulig tilrettelegging av dataene for ulike brukergrupper (analyseperspektiv, overordnet ledelsesinfo, mm). Det er derfor fint med tilbakemeldinger.

Håper du finner verktøyet nyttig!

Du kan åpne den enkelte rapport ved å trykke på lenkene under:
Rapport - Min kommune somatikk Rapport - Sammenlikning somatikk Rapport - Min kommune reinnleggelser Rapport - Sammenlikning reinnleggelser Rapport - Min kommune psykisk helse og rus Rapport - Sammenlikning psykisk helse og rus

Kontakt:

Har du spørsmål til innhold eller funksjoner i rapportene?

Ta kontakt med samhandlingsavdelingen Sykehuset Østfold

Samhandlingssjef Odd Petter Nilsen 917 94 151

Rådgiver samhandling Linda Eikemo 951 51 956​

samhandling@so-hf.no

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet Koordinerende enhet kommunene - kontaktsted for individuell plan Regional koordinerende enhetHenvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenestenHenvisning til habilitering i spesialisthelsetjenesten - voksne Henvisning til habilitering i spesialisthelsetjenesten - barn/unge Forpliktende rehabiliteringsforløp

Fastleger og avtalespesialister

Fakturering av fastlegearbeid i Helsefellesskapet Østfold

Henvisning og rekvirering Lenke til legesiden i Kompetyansebroen Praksiskonsulentordningen Samhandlingsutvalg for fastleger (SUFF) Hospitering Vårmøtet Nyhetsbrevet "For fastleger" Smittevern Rekvirentopplysninger - skjema

Henvisning og rekvirering

Henvisning og rekvirering

Samarbeidende kommuner

Kommunenes hjemmesider Telefonliste kontaktinformasjon i kommunene for pasienter og pårørende Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Informasjonsbrevet "Dialogen" Helsehus- og legevaktsregioner

Rehabilitering - kommunale rehabiliteringstilbud i Østfold

​​Digital samhandling

Digital samhandling og elektronisk meldingsutveksling

Samhandlingsmidler

Samhandlingsmidler - informasjon

Søknadssk​jema​​​​​

Arkiv

Samhandlingsutvalget (SU) - Samhandlingssekretariatet (SEKR) (fra 1.4.2018 - 31.12.2020)

Administrativt samarbeidsutvalg - ADMS (1.1.2012 - 31.3.2018)


​​

Fant du det du lette etter?