Medarbeidere på forskjellige avdelinger i sykehuset

Samhandling

Avviksmelding knyttet til samhandling

Kommunene benytter avviksmeldingsskjemaet som ligger lenket nedenfor. Sykehuset melder avvik i Synergi.
Avviksmeldingene sendes til Samhandlingsavdelingen på sykehuset Østfold.
Avvik rettet mot Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) sendes:
Sakarkiv Oslo Universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo universitetssykehus

Fastleger er ikke en del av samhandlingsavtalen mellom kommuner og sykehus. Sykehuset tar opp avvik direkte med aktuell fastlege. Leger benytter avviksmeldingsskjemaet som ligger lenket nedenfor.  

Avviksmelding samarbeidsavtale mellom kommuner og sykehus

Avviksmelding for leger

Samarbeidsavtaler

Samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus

Andre samarbeidsavtaler

Samarbeidsutvalg

Partnerskapsmøtet

Samhandlingsutvalget (SU) - Samhandlingssekretariatet (SEKR) (fra 1.4.2018)

Administrativt samarbeidsutvalg - ADMS (1.1.2012 - 31.3.2018)

UFAB, KAD, SUFF og andre underutvalg

StatistikkMal for innmelding av saker til Samhandlingssekretariatet

Samarbeidsmøteplasser og nettverk 

Samhandlingskontakter Samhandlingsforum

Barn som pårørende

Styringsdata samhandling

 "Styringsdata samhandling" gir oversikt over bruk av spesialisthelsetjenester i den enkelte kommune. Alle som ønsker det kan se rapportene, som gir oversikt over utviklingen fra 2014, og sammenligne status i egen kommune eller med andre kommuner.

Helse Sør-Øst (HSØ) eier og utvikler løsningen og er også ansvarlig for oppdatering av dataene hver måned. Løsningen vil være under videreutvikling fremover, og ny funksjonalitet vil implementeres fortløpende. Data hentes fra Norsk Pasientregister og Statistisk Sentralbyrå og omfatter perioden 2014- til d.d..

Løsningen inneholder foreløpig seks rapporter. Rapportene blir løpende oppdatert, i form av innhold og presentasjon. Det arbeides også med å tilby en best mulig tilrettelegging av dataene for ulike brukergrupper (analyseperspektiv, overordnet ledelsesinfo, mm). Det er derfor fint med tilbakemeldinger.

Håper du finner verktøyet nyttig!

Du kan åpne den enkelte rapport ved å trykke på lenkene under:
Rapport - Min kommune somatikk Rapport - Sammenlikning somatikk Rapport - Min kommune reinnleggelser Rapport - Sammenlikning reinnleggelser Rapport - Min kommune psykisk helse og rus Rapport - Sammenlikning psykisk helse og rus

Kontakt:

Har du spørsmål til innhold eller funksjoner i rapportene?

Ta kontakt med samhandlingsavdelingen Sykehuset Østfold

Samhandlingssjef Odd Petter Nilsen 917 94 151

Rådgiver samhandling Hilde Larsen 481 55 021

samhandling@so-hf.no


Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet Koordinerende enhet kommunene - kontaktsted for individuell plan Regional koordinerende enhet Forpliktende rehabiliteringsforløp

Fastleger og avtalespesialister

Henvisning og rekvirering Fastlegeportalen PraksiskonsulentordningenSamhandlingsutvalg for fastleger (SUFF) Hospitering Vårmøtet Nyhetsbrevet "For fastleger" Smittevern Rekvirentopplysninger - skjema

Henvisning og rekvirering

Henvisning og rekvirering

Samarbeidende kommuner

Kommunenes hjemmesider Telefonliste kontaktinformasjon i kommunene for pasienter og pårørende Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Informasjonsbrevet "Dialogen" Helsehus- og legevaktsregioner

Digital samhandling

Digital samhandling og elektronisk meldingsutveksling

Samhandlingsmidler

Samhandlingsmidler - informasjon Søknadsskjema

Fant du det du lette etter?