Samhandling

Avviksmelding knyttet til samhandling

Kommunene benytter avviksmeldingsskjemaet som ligger lenket nedenfor. Sykehuset melder avvik i Synergi.
Avviksmeldingene sendes til Samhandlingsavdelingen på sykehuset Østfold.
Avvik rettet mot Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) sendes:
Sakarkiv Oslo Universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo universitetssykehus

Fastleger er ikke en del av samhandlingsavtalen mellom kommuner og sykehus. Sykehuset tar opp avvik direkte med aktuell fastlege. Leger benytter avviksmeldingsskjemaet som ligger lenket nedenfor.  

Avviksmelding samarbeidsavtale mellom kommuner og sykehus Avviksmelding for leger

Samarbeidsavtaler

Samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus Andre samarbeidsavtaler

Samarbeidsutvalg med kommunene

Partnerskapsmøtet Samhandlingsutvalget (SU) - Samhandlingssekretariatet (SEKR) (fra 1.4.2018) Administrativt samarbeidsutvalg - ADMS (1.1.2012 - 31.3.2018) Rapporter og referater fra faglige og kliniske underutvalg Statistikk Mal for innmelding av saker til Samhandlingssekretariatet

Samarbeidsmøteplasser og nettverk 

Samhandlingskontakter Samhandlingsforum Barn som pårørende Rehabiliteringskonferanse 2017 - Program

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet Koordinerende enhet kommunene - kontaktsted for individuell plan Regional koordinerende enhet Forpliktende rehabiliteringsforløp

Fastleger og avtalespesialister

Henvisning og rekvirering Fastlegeportalen Praksiskonsulentordningen Hospitering Vårmøtet Nyhetsbrevet "For fastleger" Smittevern Rekvirentopplysninger - skjema

Henvisning og rekvirering

Henvisning og rekvirering

Samarbeidende kommuner

Kommunenes hjemmesider Telefonliste kontaktinformasjon i kommunene for pasienter og pårørende Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Informasjonsbrevet "Dialogen" Helsehus- og legevaktsregioner

Digital samhandling

Digital samhandling og elektronisk meldingsutveksling

Samhandlingsmidler

Samhandlingsmidler
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.